KDV, MPHB ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan VUK-144/2022-7 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 26 Temmuz 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken KDV, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 29 Temmuz 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Bağımsız Denetime Tabi Olunup Olunmadığının Belirlenmesine Yönelik Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Bağımsız denetime tabi olunup olunmadığının belirlenmesine yönelik hesaplamaların yapılmasında esas alınacak finansal tablolar ile hesaplamaların nasıl yapılacağına yönelik açıklamalar Karar’ın beşinci maddesi ile 16/02/2019 tarihli ve 30688 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar’da açıklanmıştır.

Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatında Yer Alan Mali Sorumlu Bilgilerine İlişkin Hatırlatma

Son zamanlarda, gümrük beyannamelerinde yer alan mali sorumlu kişiye ilişkin 9 no’lu kutucuğa ihracatçı/ithalatçı firma bilgilerinin yazılması nedeniyle Gümrük Kanunu’nun 241’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca usulsüzlük cezası uygulanma ihtimali olduğuna dair mükelleflere geri dönüşler yapıldığı anlaşılmaktadır.

2021 Yılı 3. Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanan 15.10.2021 tarihli ve KVK-58/2021-3 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile 2021 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı tespit edilmiştir.

Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu Değişikliği

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ebeyanname.gib.gov.tr internet adresinde yer alan duyuru ile Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu’nun kurum geçici vergi beyannamesine de eklendiği belirtilmiştir.

Hatırlatma: Yapılandırma Başvuruları İçin Bugün Son Gün

7326 sayılı Kanundan yararlanmak isteyen borçluların 30 Eylül 2021 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları idarelere (tahsil dairelerine) başvurmaları gerekmektedir.

5 Puanlık Sigorta Prim Teşviki Türkiye Geneli Borç Sorgusu Uygulama Döneminde Erteleme

5510 sayılı Kanunun 81/1- (ı) maddesi ile getirilen işveren sigorta primlerinden 5 puanlık prim indirim uygulamasında, işverenin her bir işyeri için ayrı ayrı yapılan borç sorgulamasının işverenin tüm işyerleri için Türkiye genelinde yapılmasına dair uygulama ertelenmiştir.

7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin GİB Duyurusu

27.8.2021 tarihli ve 31581 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7326 sayılı Kanun kapsamında yapılacak başvuru, bildirim ve beyan süreleri ile ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatılmıştı. Gelir İdaresi Başkanlığınca https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html internet adresinde yayımlanan 8.9.2021 tarihli Duyuru ile söz konusu süre uzatımlarına ilişkin ayrıntılı açıklamalarda bulunulmuştur.

01.07.2021-31.12.2021 Döneminde Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarları Belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü) 07.07.2021 tarihli ve 421208 sayılı Genelgesi (Sıra No:7) ile 01.07.2021-31.12.2021 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayılarını belirlemiş olup, 07.07.2021 tarihli Genelge ile açıklanan memur maaş katsayıları çerçevesinde, 01.07.2021-31.12.2021 döneminde uygulanacak olan kıdem tazminatı tavan tutarı hesaplanmıştır.

KDV Tevkifat Uygulamasında Alt Sınır Değişikliği Hakkında Hatırlatma

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.4.1.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan kısmi tevkifat uygulanması zorunluluğuna ilişkin 1.000 TL olarak belirlenmiş olan alt limit 36 Seri No’lu Tebliğ ile 1 Temmuz 2021 Tarihinden itibaren 2.000 TL’ye yükseltilmiştir.

7326 Sayılı Kanun Başvuru, Beyan ve Ödeme İşlemleri Hakkında Yeni GİB Duyurusu Yayımlandı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-beyanname sisteminde, 7326 Sayılı Kanun kapsamında başvuru, beyan ve ödeme işlemleri hakkında 30.6.2021 tarihli yeni bir duyuru yayımlanmış olup, Başkanlığın 17.06.2021 ve 24.06.2021 tarihli duyurularında belirtilen takvime ilişkin ayrıntılara yer verilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Fatura ve e-Arşiv Paketleri’ne İlişkin Önemli Duyuruları

Gelir İdaresi Başkanlığı e-belge internet adresinde, e-Arşiv Fatura ve e-SMM uygulamaları kapsamında hali hazırda kullanılmakta olan “e-Arşiv Teknik Kılavuzu” ve “e-Arşiv Paketi” güncellenmesi ve güncellenen Schematron dosyasının kullanımının zorunlu hale getirileceği tarihe ilişkin Duyurular yayınlanmıştır.

Ar-Ge ve Tasarım Personeli Uzaktan Çalışma Sürelerinde Mayıs Ayında Dikkate Alınacak Oran %100 Olarak Revize Edilmiştir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge, Tasarım Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler ile paylaşılan son bilgilendirmede Mayıs 2021 döneminde dikkate alınacak oranın revize edildiği belirtilmiştir.

Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı.

17 Mayıs 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatıldı.

Konaklama Tesislerinde KDV İndirimi Uygulama Süresi 30.06.2021 Tarihine Uzatıldı.

30.04.2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetlerine ilişkin KDV indiriminin süresi uzatılmıştır.

Serbest Bölgelerdeki Ücret Stopaj Teşviki Uygulamasında Değişiklik Yapıldı

6.2.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3516 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3’üncü maddesinin 2/(b) bendinde uygulanmakta olan oranda değişiklik yapılmıştır.

Özel İletişim Vergisi Oranı %10’a Yükseldi.

30 Ocak 2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3469 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39’uncu maddesinde yer alan Özel İletişim Vergisi Oranları artırıldı.

E-Defter Berat Dosyalarının Yüklenebilme Sürelerine İlişkin Duyuru

Gelir İdaresi Başkanlığı edefter.gov.tr adresinde yayınlanan duyuru ile geçici vergi dönemleri bazında berat yükleme tercihinde bulunmak isteyen mükelleflerin, 31.01.2021 tarihine kadar seçimlerini yapmalarının mümkün olduğu açıklanmıştır.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki Uzaktan Çalışma Süresi 28.02.2021’e Uzatıldı

Covid-19 salgın riski nedeniyle Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin bu merkezler veya bölgeler dışından uzaktan çalışmayla yürütülmesine, işletmelerin bu kapsamda çalıştırdıkları personeli Bakanlığa bildirmeleri kaydıyla müsaade edilmiş, böylece merkezlerin ve bölgelerde yer alan işletmelerin 5746 sayılı ve 4691 sayılı Kanunlar kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanmaya devam etmelerine 28.02.2021 tarihine kadar imkân tanındı.

7256 Sayılı Yapılandırma Kanununa İlişkin Başvuru ve Ödeme Süreleri 1 Ay Uzatıldı

30.12.2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 3’üncü maddesi ile 4’üncü maddesinde (onüçüncü ve ondördüncü fıkraları hariç) yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin, anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmasına karar verilmiştir.

TCMB Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranını Artırdı

19.12.2020 tarihli ve 31339 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Tebliği uyarınca 19.12.2020 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı ile avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı artırılmıştır.

İlk Ülke Bazlı Raporun BTRANS İle Gönderim Süresi Uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 17.12.2020 tarihli ve 2 sayılı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler ile 2019 hesap dönemi ile Ocak/2020'de biten özel hesap dönemine ilişkin ilk ülke bazlı raporun Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre uzatılmıştır.

2020 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %9,11 Olarak Tespit Edildi

28.11.2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 521 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılı için yeniden değerleme oranı %9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.

Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 12.09.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da değişiklikler yapılarak Türkiye’de yerleşik kişilerin bazı istisnalar dışında birbirleriyle döviz cinsinden veya dövize endeksli bedeller içeren sözleşmeler yapmamaları hususunda ve mevcut sözleşmelerde yer alan bedellerin Türk lirasına çevrilmesi yönündeki düzenlemeler hakkında duyuru yayımlanmıştır.

2020 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Tespit Edilmiştir

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 19.10.2020 tarihli ve KVK-55/2020-2/Yatırım İndirimi–41 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2020 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 5,29 olarak tespit edilmiştir.

Beyan, Bildirim ve Ödeme Ertelemeleri Tablosu

VERBİS'e Kayıt Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru

Bankalar Vasıtasıyla Yapılacak Vergi Tahsilatlarına İlişkin Duyuru

Değerli Konut Vergisinde Değer Tespitlerinin İlanı Başladı

7143 Sayılı Kanun Rehberi

2015 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları

Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri (VUK Genel Tebliği Sıra No:442)

Amortisman Ayırmada Alt Sınır

Fatura Düzenleme Sınırı (V.U.K. MADDE:232)