Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 12.09.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da değişiklikler yapılarak Türkiye’de yerleşik kişilerin bazı istisnalar dışında birbirleriyle döviz cinsinden veya dövize endeksli bedeller içeren sözleşmeler yapmamaları hususunda ve mevcut sözleşmelerde yer alan bedellerin Türk lirasına çevrilmesi yönündeki düzenlemeler hakkında duyuru yayımlanmıştır.

2020 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Tespit Edilmiştir

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 19.10.2020 tarihli ve KVK-55/2020-2/Yatırım İndirimi–41 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2020 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 5,29 olarak tespit edilmiştir.

Beyan, Bildirim ve Ödeme Ertelemeleri Tablosu

VERBİS'e Kayıt Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru

Bankalar Vasıtasıyla Yapılacak Vergi Tahsilatlarına İlişkin Duyuru

Değerli Konut Vergisinde Değer Tespitlerinin İlanı Başladı

7143 Sayılı Kanun Rehberi

2015 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları

Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri (VUK Genel Tebliği Sıra No:442)

Amortisman Ayırmada Alt Sınır

Fatura Düzenleme Sınırı (V.U.K. MADDE:232)