Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerine İlişkin Stopaj Oranı %5’e Çıkarıldı

04.02.2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmi Gazete’de “yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde vergi tevkifatı oranına ilişkin” 3491 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

Söz konusu karar ile, birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan gerçek kişi ve kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılacak tevkifat oranı;

  • Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin 1. fıkrasının (3) numaralı bendi uyarınca 2009/14592 sayılı Karar’da
  • Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15’inci ve 30’uncu maddelerinin 1’inci fıkrasının (a) bendleri uyarınca 2009/14593 ve 2009/14594 sayılı Karar’da

            değişiklik yapılarak %3’ten %5’e çıkarılmıştır.

Söz konusu karar 1 Mart 2021 tarihinden itibaren yapılan ödemelere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla.

Vezin YMM/BD A.Ş.

 

Sirkülerimizde bahsi geçen 3491 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

 

Yukarıda yer verilen açıklamalar konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade sadece bilgilendirme ve yorum yapmak amacını taşır. Söz konusu bilgilerin kişisel veya ticari kararlarınızda dayanak gösterilerek işlem yapılması yerine, konu hakkında profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. “Vezin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.” (Vezin) işbu dokümanın içerdiği konular hakkında bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. “Vezin”, bu dokümanın içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü riskin tarafınıza ait olduğunu ve bu kullanımından kaynaklanan her türlü zarar ve sorumluluğun tamamen tarafınızca üstlenileceğini bildirmektedir.