VERBİS'e Kayıt Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru

Konu: VERBİS’e Kayıt Süresi Uzatıldı

 

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16’ncı maddesi uyarınca, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır.

Kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi ile ilgili tarihler de anılan Kanunun geçici 1’inci maddesine istinaden Kurul tarafından belirlenerek ilan edilmişti.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 2019/387 sayılı kararı ile kişisel veri işleme envanteri hazırlamadan gelişigüzel VERBİS’e kayıt ve bildirim gerçekleştiren veri sorumluları ile envanter hazırlama süreçlerini tamamlayamadığı için süresinde kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getiremeyecek olan veri sorumluları dikkate alınarak, VERBİS’e girilmiş olan bilgilerde herhangi bir hata veya Kanuna aykırılık varsa bu durumun bir an önce düzeltilmesi için gerekli çalışmaların yapılabilmesini teminen 6698 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi gereği aşağıdaki tabloda yer alan sürelere kadar uzatılmıştır.

 

Veri Sorumluları

Son Tarih

1

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

30.06.2020

2

Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumluları

30.06.2020

3

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumluları

30.09.2020

4

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları

31.12.2020

 

 

 

Söz konusu Kurul Kararına ulaşmak için tıklayınız.