KDV Tevkifat Uygulamasında Alt Sınır Değişikliği Hakkında Hatırlatma

Hatırlanacağı üzere, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.4.1.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan kısmi tevkifat uygulanması zorunluluğuna ilişkin 1.000 TL olarak belirlenmiş olan alt limit, 03.06.2021 tarihli ve 31500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 36 Seri No’lu Tebliğ ile 1 Temmuz 2021 Tarihinden itibaren 2.000 TL’ye yükseltilmişti.

Anılan Tebliğ ile Yapılan değişiklik sonrasında;

  • 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren, kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dâhil bedeli 2.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacak ve sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır.
  • Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamayacak, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılacaktır.
  • Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arz ettiği anlaşılan alımların toplamının 2.000 TL’lik sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılacaktır.

Saygılarımızla.

Vezin YMM/BD A.Ş.

 

Yukarıda yer verilen açıklamalar konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade sadece bilgilendirme ve yorum yapmak amacını taşır. Söz konusu bilgilerin kişisel veya ticari kararlarınızda dayanak gösterilerek işlem yapılması yerine, konu hakkında profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. “Vezin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.” (Vezin) işbu dokümanın içerdiği konular hakkında bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. “Vezin”, bu dokümanın içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü riskin tarafınıza ait olduğunu ve bu kullanımından kaynaklanan her türlü zarar ve sorumluluğun tamamen tarafınızca üstlenileceğini bildirmektedir.

 

İletişim:

Seda DÜNDAR

Evren SÖNMEZ

Vergi Hizmetleri-Denetçi Yrd.

Ortak, Yeminli Mali Müşavir

E-posta

E-posta