İlk Ülke Bazlı Raporun BTRANS İle Gönderim Süresi Uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 17.12.2020 tarihli ve 2 sayılı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler ile ilk ülke bazlı raporun Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre uzatılmıştır. Yapılan değişiklik sonucunda,

  • 2019 hesap dönemine ilişkin ilk ülke bazlı raporun ve
  • Ocak/2020'de biten özel hesap dönemineilişkin 31 Ocak 2021tarihi sonunakadar verilmesi gereken ilk ülke bazlı raporun

BTRANS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre, 26 Şubat 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Öte yandan, Şubat/2020 ve sonraki tarihlerde biten özel hesap dönemleri için hazırlanması gereken ülke bazlı rapor, anılan Kararda belirtildiği gibi, ilgili özel hesap döneminin bitimini takip eden on ikinci ayın sonuna kadar elektronik ortamda sunulacaktır.