Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Fatura ve e-Arşiv Paketleri’ne İlişkin Önemli Duyuruları

Gelir İdaresi Başkanlığınız ebelge.gib.gov.tr internet adresinde 25 Haziran ve 26 Haziran tarihlerinde yapılan duyurularda;

e-Fatura ve e-Arşiv Paketlerinin güncellendiği,

Güncelleme kapsamında, Türk Lirası dışında bir para birimi (yabancı para) ile düzenlenen eFatura, e-Arşiv Fatura ve e-Serbest Meslek Makbuzlarında, e-Faturanın, e-Arşiv Faturanın ve e-SMM’nin düzenlendiği yabancı paraya ilişkin “döviz kuru bilgisi” alanının kullanımının zorunlu kılındığı,

Kur alanının virgülden sonra 6 karakterden fazla olamaz kuralının eklendiği

e-Fatura uygulaması için Schematron dosyasının, e-Arşiv uygulamaları için Schema dosyasının kullanımının 1.7.2021 tarihi itibariyle zorunlu hale getirileceği açıklanmıştı.

Bu defa, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın anılan internet adresinde 30 Haziran tarihli duyuru ile  e-Fatura ve e-Arşiv Paketleri ile yayınlanan Schema/Schematron dosyalarının kullanımının 1.9.2021 tarihine uzatılması uygun görülmüştür.

Bu kapsamda, özel entegratörler ile BİS entegrasyonu yapan mükelleflerin bu tarihe kadar sistemlerini yeni schema/schematron kurallarına uyumlu hale getirmesi önem arz etmektedir.

Saygılarımızla.

Vezin YMM/BD A.Ş.

 

Duyurularımızda bahsi geçen GİB Duyurularına ulaşmak için 25 Haziran, 26 Haziran ve 30 Haziran tıklayınız.

 

Yukarıda yer verilen açıklamalar konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade sadece bilgilendirme ve yorum yapmak amacını taşır. Söz konusu bilgilerin kişisel veya ticari kararlarınızda dayanak gösterilerek işlem yapılması yerine, konu hakkında profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. “Vezin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.” (Vezin) işbu dokümanın içerdiği konular hakkında bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. “Vezin”, bu dokümanın içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü riskin tarafınıza ait olduğunu ve bu kullanımından kaynaklanan her türlü zarar ve sorumluluğun tamamen tarafınızca üstlenileceğini bildirmektedir.

 

İletişim:

Seda DÜNDAR

Evren SÖNMEZ

Vergi Hizmetleri-Denetçi Yrd.

Ortak, Yeminli Mali Müşavir

E-posta

E-posta