7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin GİB Duyurusu

27.8.2021 tarihli ve 31581 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7326 sayılı Kanun kapsamında yapılacak başvuru, bildirim ve beyan süreleri ile ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatılmıştı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-beyanname internet adresinde yayımlanan 8.9.2021 tarihli Duyuru ile söz konusu süre uzatımlarına ilişkin ayrıntılı açıklamalarda bulunulmuştur.

İlgili Madde

Başvuru, Bildirim ve Beyanname Verme Süreleri ile Kayıtların Düzeltilmesine İlişkin Süreler

Önceden Düzenlenmiş Belgelere Yönelik Değişiklikler (Peşin Ödeme Seçeneği Vadesi İle 1. Taksit Vade Tarihleri)

Eski

Cumhurbaşkanı Kararı Sonrası

(Yeni)

2 Madde

(Kesinleşmiş Alacaklar)

31.08.2021 (Bu tarih dâhil)

30.09.2021 (Bu tarih dâhil)

Düzenlenmiş tecil dosyalarındaki 1. taksit vadeleri (peşin seçeneği dâhil) 31.10.2021 olarak güncellenmiş olup, mükelleflerimiz ödeme planlarının yeni halini Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden veya en yakın vergi dairesine başvurarak alabilirler.

3 Madde

(Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar)

31.08.2021 (Bu tarih dâhil)

30.09.2021 (Bu tarih dâhil)

Düzenlenmiş tecil dosyalarındaki 1. taksit vadeleri (peşin seçeneği dâhil) 31.10.2021 olarak güncellenmiş olup, mükelleflerimiz ödeme planlarının yeni halini Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden veya en yakın vergi dairesine başvurarak alabilirler.

4 Madde

1-7 Fıkralar

(İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler)

10.06.2021 ile 01.08.2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında tebliğ edilen

10.06.2021 ile 31.08.2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında tebliğ edilen

Düzenlenmiş tecil dosyalarındaki 1. taksit vadeleri (peşin seçeneği dâhil) 31.10.2021 olarak güncellenmiş olup, mükelleflerimiz ödeme planlarının yeni halini Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden veya en yakın vergi dairesine başvurarak alabilirler.

Vergi/Ceza İhbarnameleri için 31.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) başvuru yapılabilecektir.

Vergi/Ceza İhbarnameleri için 30.09.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) başvuru yapılabilecektir.

02.08.2021 tarihi (bu tarih dâhil) ve sonraki tarihlerde tebliğ edilen ihbarnameler için TEBLİĞ TARİHİ + 30 gün içinde başvuru yapılabilecektir.

01.09.2021 tarihi (bu tarih dâhil) ve sonraki tarihlerde tebliğ edilen ihbarnameler için TEBLİĞ TARİHİ + 30 gün içinde başvuru yapılabilecektir.

TEBLİĞ TARİHİ + 30 gün içinde başvuru yapılabilecek ve ilk taksit ihbarnamenin tebliğ tarihini izleyen aydan başlamak üzere ödeme yapılabilecektir. Mükelleflerimiz ödeme planlarını Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden veya en yakın vergi dairesine başvurarak alabilirler.

4 Madde - 10. Fıkra

(Kanuni Süreden Sonra Verilen Beyannameler İle Pişmanlık Talepli Beyannameler)

31.08.2021 (Bu tarih dâhil)

30.09.2021 (Bu tarih dâhil)

Düzenlenmiş tecil dosyalarındaki 1. taksit vadeleri (peşin seçeneği dâhil) 31.10.2021 olarak güncellenmiş olup, mükelleflerimiz ödeme planlarının yeni halini Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden veya en yakın vergi dairesine başvurarak alabilirler.

4 Madde - 11. Fıkra

Diğer Ücretlilerin Beyanları

31.08.2021 (Bu tarih dâhil)

30.09.2021 (Bu tarih dâhil)

Düzenlenmiş tahakkuk fişlerinin vade tarihleri 30.09.2021 olarak güncellenmiş olup, mükelleflerimiz tahakkuk fişlerinin yeni halini Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden veya ilgili vergi dairesine başvurarak alabilirler.

5 Madde

(Matrah ve Vergi Artırımı)

31.08.2021 (Bu tarih dâhil)

30.09.2021 (Bu tarih dâhil)

Düzenlenmiş tahakkuk fişlerinin vade tarihleri 31.10.2021 ve tecil dosyalarındaki 1. taksit vadeleri 31.10.2021 olarak güncellenmiş olup, mükelleflerimiz ödeme planlarının yeni halini Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden veya en yakın vergi dairesine başvurarak alabilirler.

6 Madde

1-c ve d Fıkraları Kapsamında Verilecek KDV Beyannamesi (Stok) EK 18 ve EK 19

31.08.2021 (Bu tarih dâhil)

30.09.2021 (Bu tarih dâhil)

Tahakkuk fişinde yer alan 31.08.2021 olan vade tarihleri 30.09.2021 olarak güncellenmiş olup, mükelleflerimiz tahakkuk fişlerinin yeni halini Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden veya ilgili vergi dairesine başvurarak alabilirler.

6 Madde

1-e Fıkraları Kapsamında Verilecek ÖTV Beyannamesi (Stok) EK 20

31.08.2021 (Bu tarih dâhil)

30.09.2021 (Bu tarih dâhil)

Tahakkuk fişinde yer alan 31.08.2021 olan vade tarihleri 30.09.2021 olarak güncellenmiş olup, mükelleflerimiz tahakkuk fişlerinin yeni halini Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden veya ilgili vergi dairesine başvurarak alabilirler.

6 Madde

3 Fıkraları Kapsamında Verilecek Beyan (Kasa Mevcudu + Ortaklardan Alacaklar) EK 22

31.08.2021 (Bu tarih dâhil)

30.09.2021 (Bu tarih dâhil)

Tahakkuk fişinde yer alan 31.08.2021 olan vade tarihleri 30.09.2021 olarak güncellenmiş olup, mükelleflerimiz tahakkuk fişlerinin yeni halini Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden veya ilgili vergi dairesine başvurarak alabilirler.

6 Madde

2-a Maddesine Göre Verilecek KDV Beyannamesi (Stokta Bulunmayan) EK 21

Fatura düzenleme son tarihi 31.08.2021 (Bu tarih dâhil)

Fatura düzenleme son tarihi 30.09.2021 (Bu tarih dâhil)

Haziran/2021veTemmuz /2021aylarında yapılan düzeltme işlemlerine ilişkin verilen beyannamelere ait taksit vadelerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Ağustos/2021dönemine ilişkin beyanname 26.09.2021 tarihinde verilecek olup, vadeleri aşağıdaki gibi olacaktır.

1 taksit 26.9.2021

2 taksit 26.11.2021

3 taksit 26.01.2022

Eylül/2021dönemine ilişkin beyanname 26.10.2021 tarihinde verilecek olup, vadeleri aşağıdaki gibi olacaktır.

1 taksit 26.10.2021

2 taksit 26.12.2021

3 taksit 26.02.2022

 

Saygılarımızla.

Vezin YMM/BD A.Ş.

 

Duyurularımızda bahsi geçen GİB Duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Yukarıda yer verilen açıklamalar konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade sadece bilgilendirme ve yorum yapmak amacını taşır. Söz konusu bilgilerin kişisel veya ticari kararlarınızda dayanak gösterilerek işlem yapılması yerine, konu hakkında profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. “Vezin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.” (Vezin) işbu dokümanın içerdiği konular hakkında bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. “Vezin”, bu dokümanın içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü riskin tarafınıza ait olduğunu ve bu kullanımından kaynaklanan her türlü zarar ve sorumluluğun tamamen tarafınızca üstlenileceğini bildirmektedir.

 

İletişim:

Seda DÜNDAR

Evren SÖNMEZ

Vergi Hizmetleri-Denetçi Yrd.

Ortak, Yeminli Mali Müşavir

E-posta

E-posta