7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Başvuru ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

27.08.2021 tarihli ve 31581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4420 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılacak yapılandırmalar için;

  • 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılması gereken başvuru,
  • 30 Eylül 2021 (Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine yapılacak ödemeler için 31 Ekim 2021) tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksitin ödeme süresi

1 ay uzatılmıştır.

Aınlan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca;

  • 7326 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak için 31 Ağustos 2021 tarihinde dolan başvuru süresi 30 Eylül 2021 tarihine,
  • Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine 30 Eylül 2021 tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksitlerin ödeme süresi (31.10.2021 Pazar gününün tatil olması nedeniyle) 1 Kasım 2021 tarihine,
  • Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine 31 Ekim 2021 tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksitlerin ödeme süresi 30 Kasım 2021 tarihine

uzatılmıştır.

Anılan Cumhurbaşkanı Kararı ile başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatılmış olup, diğer taksitler ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami 18 eşit taksitte ödenebilecektir.

Saygılarımızla.

Vezin YMM/BD A.Ş.

Sirkülerimizde bahsi geçen 4420 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

Yukarıda yer verilen açıklamalar konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade sadece bilgilendirme ve yorum yapmak amacını taşır. Söz konusu bilgilerin kişisel veya ticari kararlarınızda dayanak gösterilerek işlem yapılması yerine, konu hakkında profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. “Vezin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.” (Vezin) işbu dokümanın içerdiği konular hakkında bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. “Vezin”, bu dokümanın içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü riskin tarafınıza ait olduğunu ve bu kullanımından kaynaklanan her türlü zarar ve sorumluluğun tamamen tarafınızca üstlenileceğini bildirmektedir.

 

İletişim:

Seda DÜNDAR

Evren SÖNMEZ

Vergi Hizmetleri-Denetçi Yrd.

Ortak, Yeminli Mali Müşavir

E-posta

E-posta