01.07.2021-31.12.2021 Döneminde Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarları Belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü) 07.07.2021 tarihli ve 421208 sayılı Genelgesi (Sıra No:7) ile 01.07.2021-31.12.2021 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayılarının aşağıdaki şekilde belirlendiğini duyurmuştur.

Aylık Katsayısı

0,179797

Taban Aylık Katsayısı

2,814188

Yan Ödeme Katsayısı

0,057019

 

Buna göre, 07.07.2021 tarihli Genelge ile açıklanan memur maaş katsayıları çerçevesinde, 01.07.2021-31.12.2021 döneminde uygulanacak olan kıdem tazminatı tavan tutarı 8.284,51 TL olup, bu tutar Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini aşamaz.

Öte yandan, 2021 yılının ikinci altı aylık döneminde (01.07.2021-31.12.2021) uygulanacak olan gelir vergisinden müstesna çocuk zammı tutarları aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:

01.07.2021-31.12.2021 Dönemi

Tutar (TL)

0-6 yaş çocuklar için (500 x 0,179797)

89,90

6 yaşından büyük çocuklar için (250 x 0,179797)

44,95

 

Saygılarımızla.

Vezin YMM/BD A.Ş.

 

Duyurularımızda bahsi geçen Hazine ve Maliye Bakanlığı Genelgesine ulaşmak için tıklayınız.

 

Yukarıda yer verilen açıklamalar konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade sadece bilgilendirme ve yorum yapmak amacını taşır. Söz konusu bilgilerin kişisel veya ticari kararlarınızda dayanak gösterilerek işlem yapılması yerine, konu hakkında profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. “Vezin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.” (Vezin) işbu dokümanın içerdiği konular hakkında bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. “Vezin”, bu dokümanın içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü riskin tarafınıza ait olduğunu ve bu kullanımından kaynaklanan her türlü zarar ve sorumluluğun tamamen tarafınızca üstlenileceğini bildirmektedir.

 

İletişim:

Fatih TOSUN

Evren SÖNMEZ

Vergi Hizmetleri-Denetçi Yrd.

Ortak, Yeminli Mali Müşavir

E-posta

E-posta