Danışmanlık

Danışmanlık

Vergi Danışmanlığı

Ulusal ve uluslararası mali mevzuata hakim, mevzuattaki değişiklikleri sürekli takip eden, Maliye Bakanlığı ve özel sektörde edindikleri tecrübe ve bilgi birikimleriyle Yeminli Mali Müşavirlerimiz tarafından vergisel konularda danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Vezin olarak sadece müşterilerimizden gelen talep üzerine değil, müşterilerimizin yararına olabilecek her türlü bilgi, edinildiği anda paylaşılmaktadır. Ayrıca, yapılan sektörel değerlendirmelerde, SWOT analizi yapılarak sektörün güçlü ve zayıf yönleri belirlenmekte ve her şirkete özgü durumlar da dikkate alınarak, ticari ve mali önerilerde bulunulmaktadır.

 

Mali Hukuk Danışmanlığı

Değişen günümüz koşullarında, uluslararası entegrasyon mali konularda da etkisini göstermektedir. Bu değişim sürecini deneyimli ekibimizce takip edip, firmaların ileride yaptırımlarla karşılaşmasını önlemek bizim için son derece önemlidir.

Sektörel bazda uzmanlaşan ekibimiz, müşterilerimize tüm bilgi, tecrübe ve donanımı ile hukuki sorunlarda nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda yol gösterici olmakta ve en güncel bilgiyi doğru ve hızlı biçimde sunarak ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

İdareden görüş talep edilmesi, vergi incelemelerinde danışmanlık yapılması, Uzlaşma görüşmelerine katılım bu kapsamda verilen hizmetlerdendir.

Vergi uyuşmazlıklarının yargı yoluyla çözümünde de etkin olarak danışmanlık yapmaktayız. Öncelikle sürekli denetimini gerçekleştirdiğimiz müşterilerimizin, vergisel incelemelerde sıkıntı yaşamaması amacıyla düzenli olarak yapılan kontrollerle risk minimuma indirilmekte, tartışmalı hususlarda ise olası bir eleştiri konusu hakkında yargı yoluna başvurularak süreç yakından takip edilmektedir.

Güncel yargı kararlarını takip eden ekibimiz ile, İdare ve Yargı organları arasındaki görüş ayrılıklarının da farkında olmamızın, müşterilerimize verdiğimiz hizmetin kalitesini ciddi olarak artırdığı düşünülmektedir.

 

Şirket Kuruluş, Birleşme, Bölünme ve Devir İşlemleri

Firmalar yeni değerler yaratabilmek ve stratejik önceliklere ulaşabilmek için  birleşme, devir, bölünme ve nevi değişikliği işlemlerini etkin bir araç olarak kullana gelmiştir. Söz konusu işlemlerin vergisel durumu vergi mevzuatında yer alırken, hukuki konumuna Ticaret Kanunu ve ilgili ikincil düzenlemelerde yer verilmiştir. Bu nedenle, söz konusu işlemler değerlendirilirken, her iki Kanun hükümlerinin de doğru bir şekilde anlaşılması ve yorumlanması büyük önem arz etmektedir.

Vezin olarak, firmaların uygulayacağı yöntemin belirlenmesi, devre yada bölünmeye konu bilançoların tespiti, ilgili değerlemelerin yapılması, devir ve bölünme öncesi ve sonrası muhasebe kayıtlarının yapılması, tescil işlemleri ve gerekli raporların hazırlanmasında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Birleşme, devir, tam ve kısmi bölünme, hisse değişimi, nevi değişikliği konularında çok sayıda projeyi tamamladığımızı belirtmek isteriz.

 

Halka Arz ve Tahvil İhracı Danışmanlığı

Şirketler hedeflerini gerçekleştirmek için sermayeye ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaç duyulan sermayeyi karşılamanın en önemli araçlarından birisi de halka arzdır. Ancak bu süreç, sermaye piyasası mevzuatına da hakimiyet gerektirmekte olup, sürecin iyi yönetilmesi gerekmektedir. Şirketlerin değeri göz önünde bulundurularak bütçesi, iş planı, stratejik hedefleri titizlikle ele alınmalıdır.

Bu bağlamda Vezin olarak, alternatif finansman kaynaklarını değerlendirmek, halka açılma stratejilerinin tespit edilmesi, halka arza ilişkin hukuki ve mali düzenlemelerin yapılması, arz sonrası şirketlere mevzuat danışmanlığı verilmesi hususlarında deneyimli kadromuzla danışmanlık hizmeti vermekteyiz.