Vergi Anlaşmazlıkları

Vergi Anlaşmazlıkları

Firmaların hemen hemen her tür işlem ve faaliyetlerinin mali bir yönünün de bulunması, vergi uygulamalarının çok çeşitli olmasına yol açmakta ve vergi yorumları da ön plana çıkmaktadır.

Gerek vergi kanunlarının gerekse de ikincil düzenlemelerin çok ayrıntılı düzenlenememesi, yorum farklılıklarına yol açmakta ve bu yorum farklılıkları da vergi uyuşmazlıkları olarak karşımıza çıkmaktadır.

Mükellef ile idare arasında olabileceği gibi, İdare ile yargı organlarının kararları arasında da görüş farklılıklarına rastlanmaktadır. Ülkemizde, vergi idaresi, vergi yargı organlarının kararlarını takip ederek, görüş değişikliğine gitmemekte, bu durum ise aynı hususların defaten idarece eleştirilerek yargısal yollara başvurulmasıyla sonuçlanmaktadır. Bu noktada, yargının görüşünü bilmeyen mükellefler ise mağdur olabilmektedir.

Vezin olarak, vergi uyuşmazlıklarının çözümü başıca hizmetlerimiz arasında yer almaktadır. Vergi uyuşmazlıkların tarafların yaklaşımına göre, idari ve yargı yolu olmak üzere iki türlü çözümü bulunmaktadır.

İdari çözüm yoluna yönelik verdiğimiz bazı hizmetler aşağıda yer almaktadır;

- Vergi mevzuatında tereddüt bulunan hususlarda İdare’den görüş almak, görüşleri değerlendirmek,

- İdareye itirazda bulunmak, gerekirse üst idari makamlara başvurmak,

- Vergi incelemelerine yönelik danışmanlık yapmak, bu bağlamda inceleme elemanlarının talep ettikleri bilgi ve belgelerin hazırlanmasına yardımcı olmak, inceleme elemanları ile yapılan görüşmelere iştirak etmek, tutanakların imzalanması aşamasına katılmak ve gerekli diğer bilgi, belge ve dokümanları hazırlamak,

- Uyuşmazlık konusu hususlarda Tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma komisyonlarına başvurularda bulunmak, komisyon toplantılarına iştirak etmek