Bağımsız Denetim

Bağımsız denetim, şirketlerin finansal tablo ve dipnotlarının Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) dolayısı ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) göre uygun olup olmadığı hususunda görüş verilmesini içermektedir.

Bağımsız denetim çalışmalarımız Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) ve Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) tarafından yayınlanan Bağımsız Denetim Standartlarına uygun gerçekleştirilmektedir.

Şirketimizin KGK, SPK, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kapsamında denetim yetkisi bulunmaktadır.

Bu kapsamda;

  • Sermaye Piyasası Kurulu’ nun denetimine tabi işletmelerde; dönem sonu denetim ve ara dönem sınırlı denetimleri, halka açılma ve menkul kıymet ihraçlarında özel denetim hizmetleri, halka açılma ve halka açık işletmelerde danışmanlık hizmetleri,  
  • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun denetimine tabi işletmelerde; yıl sonu bağımsız denetim hizmetleri, UFRS’ 'nin ilk uygulama dönemlerinde Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış mali tablolardan UFRS mali tablolarına dönüşümlerinde danışmanlık hizmetleri,
  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun denetimine tabi işletmelerde; dönem sonu bağımsız denetim hizmetleri, Enerji piyasasında faaliyet göstermek isteyen işletmelere kuruluş, lisans alım ve mevzuat danışmanlığı hizmetleri,
  • Şirketlerin ulusal ve uluslararası piyasalardan finansman arayışlarında; özel bağımsız denetim, due diligence, mali tabloların UFRS’ye göre derlenmesi 

konularında hizmet sunulmaktadır.

içerik hazırlanmaktadır.
içerik hazırlanmaktadır.
içerik hazırlanmaktadır.
içerik hazırlanmaktadır.
içerik hazırlanmaktadır.
içerik hazırlanmaktadır.
  • Şeffaflık Raporu 2016
  • Şeffaflık Raporu 2017
  • Şeffaflık Raporu 2018
  • Şeffaflık Raporu 2019