Mevduat Faiz Gelirleri ile Kar Payı Ödemeleri Üzerinden Yapılacak Tevkifat Oranları Geçici Süreyle Düşürüldü.

Tarih  : 30.09.2020

Sayı   : 2020/81


Açıklamalar:

30.09.2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3032 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil)  mevduat faiz gelirleri ile katılım bankalarınca yapılan kar payı ödemelerinden elde edilen gelirler üzerinden yapılacak tevkifat nispetleri yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve 30.09.2020 ile 31.12.2020 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına aşağıda yer alan oranlar uygulanacaktır.

 • Mevduat faizlerinden;
  1. Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5
  2. 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3
  3. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0
  4. Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

   

 • Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;
 1. Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5
 2. 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3
 3. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0

oranında tevkifat yapılacaktır.

Son olarak, döviz tevdiat hesaplarından elde edilen faiz gelirleri üzerinden yapılacak kesinti oranlarında bir değişiklik bulunmamaktadır.

 

Saygılarımızla.

Vezin YMM/BD A.Ş.

 

Sirkülerde bahsi geçen 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.