Kambiyo İşlemlerinde Uygulanan BSMV Oranı Düşürüldü.

Açıklamalar:

 

30.09.2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3031 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi oranı, 30.09.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yüzde 1’den binde 2’ye düşürülmüştür. [1]

Anılan Karar uyarınca, döviz satışı ve fiziki olmayan altın satışı işlemlerinde satış bedeli üzerinden binde 2 oranında BSMV uygulanacaktır.

Diğer taraftan, aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde BSMV oranı satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanacaktır:

  • Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıklarıkambiyo satışları,
  • Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,
  • Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,
  • Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,
  • İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları,
  • Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışları.

Saygılarımızla.

Vezin YMM/BD A.Ş.

 

 

Sirkülerde bahsi geçen 3031 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.[1] Bu oran, 24.05.2020 tarihli ve 31136 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2568 sayılı Karar ile 24.05.2020 tarihinden itibaren binde 2’den yüzde 1’e çıkarılmıştı.