İndirimli Stopaj Oranlarının Uygulama Süresi 31.07.2021 Tarihine Uzatıldı

01.06.2021 tarihli ve 31498 sayılı Resmi Gazete (1. Mükerrer)’de yayımlanan 4027 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranlarına ilişkin 2006/10731 sayılı Kararın Geçici 2’nci ve Geçici 3’üncü maddelerinde yer alan stopaj oranlarının uygulama süreleri 31.07.2021 tarihine uzatılmıştır.

A. Türk Lirası Cinsi Mevduat Faizi ve Kar Payı Gelirleri

31.07.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve 30.09.2020 ile 31.07.2021 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına aşağıda yer alan oranlar uygulanacaktır.

Mevduat faizlerinden;

 • Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5
 • 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3
 • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0
 • Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

 • Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5
 • 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3
 • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0

oranında tevkifat yapılacaktır.

B. Bankalar Tarafından İhraç Edilen Tahvil ve Bonolar ile Bankaların Fon Kullanıcısı Olduğu Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları

23.12.2020 ile 31.07.2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara aşağıda yer alan stopaj oranları uygulanacaktır.

 • Vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlarda %5
 • Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlarda %3
 • Vadesi 1 yıldan uzun olanlarda %0
 • 6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elden çıkarılması %5
 • 1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elden çıkarılması %3
 • 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılması %0

C. Yatırım Fonlarından Elde Edilen Gelir ve Kazançlar

23.12.2020 ile 31.07.2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen; değişken, karma, Eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest ile döviz yatırım fonları dışındaki yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanacak tevkifat oranı tüm yatırımcılar için %0 olarak uygulanacaktır.

Saygılarımızla.

Vezin YMM/BD A.Ş.

 

Sirkülerde bahsi geçen Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen açıklamalar konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade sadece bilgilendirme ve yorum yapmak amacını taşır. Söz konusu bilgilerin kişisel veya ticari kararlarınızda dayanak gösterilerek işlem yapılması yerine, konu hakkında profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. “Vezin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.” (Vezin) işbu dokümanın içerdiği konular hakkında bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. “Vezin”, bu dokümanın içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü riskin tarafınıza ait olduğunu ve bu kullanımından kaynaklanan her türlü zarar ve sorumluluğun tamamen tarafınızca üstlenileceğini bildirmektedir.