Gerçek Faydalanıcının Tespitine İlişkin 529 Seri No’lu VUK Genel Tebliği İle Bildirim Yükümlülüğü Getirilmiştir.

13.07.2021 tarihli ve 31540 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 529 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile gelir ve servetlerin arkasındaki gerçek isimlerin ortaya çıkarılarak vergi kaçakçılığının önüne geçilmesi amacıyla belirlenen tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimi verme zorunluluğu getirilmiştir.

Mevzuatımızda gerçek faydalanıcının tespiti ve bildirimine ilişkin olarak hâlihazırda 09.01.2008 tarihli Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te (Tedbirler Yönetmeliği) belirlenen yükümlülerin müşterilerinin gerçek faydalanıcılarını tespit etmesi ve talep üzerine müşterilerinin gerçek faydalanıcı bilgilerine ilişkin bilgi ve belgeleri Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) ibraz etmesi zorunludur.

Gerçek faydalanıcının tespitine ilişkin 529 Seri No’lu VUK Genel Tebliği’nde ve MASAK mevzuatı kapsamında yapılan düzenlemelerin Mali Eylem Görev Grubu (FATF)’nun tavsiyeleri de dikkate alınarak hazırlandığı anlaşılmaktadır.

Tebliğ ile getirilen bildirim verme zorunluluğuna ilişkin açıklamalara yer verdiğimiz Sirkülerimize ulaşmak için tıklayınız.

 

İletişim:

Seda DÜNDAR

Evren SÖNMEZ

Vergi Hizmetleri-Denetçi Yrd.

Ortak, Yeminli Mali Müşavir

E-posta

E-posta