Finansman Gider Kısıtlaması %10 Oran İle Uygulamada

Hatırlanacağı üzere, 15.06.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6322 sayılı Kanunun 37’nci maddesiyle,

  • Gelir Vergisi Kanunu’nun 41’inci maddesinde ticari kazançta indirimi kabul edilmeyen giderlere
  • Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11’inci maddesinde kurum kazancından indirilemeyen giderlere

             1.1.2013 tarihinde yürürlüğe girmek üzere finansman gider kısıtlamasına ilişkin yeni bentler eklenmiştir.

Söz konusu hükümlerin uygulanabilmesi için işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin finansman giderlerinin ne kadarının kazançtan indirilemeyeceğinin belirlenmesi gerekmekte olduğundan ve Cumhurbaşkanı tarafından bu yetki kullanılmadığından anılan madde hükümleri bugüne kadar uygulanamamıştır.

04.2.2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3490 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile finansman gider kısıtlamasına ilişkin uygulanacak oran 1.1.2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere %10 olarak belirlenmiştir.

Yapılan düzenleme sonrasında;

GVK’nın 41/1-(9) maddesi uyarınca, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unun

KVK’nın 11/1-(i) maddesi uyarınca, kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unun

kurum kazancının tespitinde indirimi kabul edilmeyecektir.

Öte yandan, uygulamaya ilişkin öz kaynak, yabancı kaynak, yatırım ifadesi, öz kaynak-yabancı kaynak karşılaştırmasının yapılacağı tarih ve kabul edilmeyen finansman giderleri nedeniyle yüklenilen KDV indirimindeki belirsizlikler için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yapacağı düzenlemelerin takip edilmesi önemlidir.

Saygılarımızla.

Vezin YMM/BD A.Ş.

 

Sirkülerimizde bahsi geçen 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

 

Yukarıda yer verilen açıklamalar konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade sadece bilgilendirme ve yorum yapmak amacını taşır. Söz konusu bilgilerin kişisel veya ticari kararlarınızda dayanak gösterilerek işlem yapılması yerine, konu hakkında profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. “Vezin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.” (Vezin) işbu dokümanın içerdiği konular hakkında bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. “Vezin”, bu dokümanın içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü riskin tarafınıza ait olduğunu ve bu kullanımından kaynaklanan her türlü zarar ve sorumluluğun tamamen tarafınızca üstlenileceğini bildirmektedir.