E-Defter Berat Dosyalarının Yüklenebilme Sürelerine İlişkin Duyuru

Bilindiği üzere, 1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde değişiklik yapan 3 Sıra No’lu Elektronik Defter Tebliğin “4.3.4” bölümünde aylık dönemler için oluşturulacak e-Defterlerin berat dosyalarının aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yüklenebilmesi imkânı getirilmiştir.

Bu kapsamda, Gelir İdaresi Başkanlığı edefter.gov.tr adresinde yayınlanan duyuru ile geçici vergi dönemleri bazında berat yükleme tercihinde bulunmak isteyen mükelleflerin, 31.01.2021 tarihine kadar mali mühür veya elektronik imza ile e-Defter uygulamasına giriş yapıp “Bilgi Güncelle” kısmından “Berat Yükleme Tercihi” bölümünden; Aylık yükleme/Geçici vergi dönemleri bazında yükleme şeklinde seçimlerini yapmalarının mümkün olduğu açıklanmıştır.

Mükelleflerce yapılacak tercih 31.01.2021 tarihine kadar e-Defter uygulaması üzerinden güncellenebilecek olup, bu tarihten sonra yapılan seçimin değiştirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Söz konusu yükleme tercihi, ilgili hesap dönemini kapsamakta ve 2021/Ocak döneminden itibaren yüklenecek berat dosyaları için geçerli olacaktır.

Tercihlerini 31.01.2021 tarihine kadar bildirmeyen mükellefler, 2021 hesap dönemi berat dosyaları için Aylık yükleme seçeneğini tercih etmiş olarak değerlendirilecektir. Söz konusu mükellefler, berat dosyalarını ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (hesap döneminin son ayına ait berat dosyalarını, gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verildiği ayın son gününe kadar) yüklemek zorundadırlar.

Buna göre, e-defter berat dosyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemlerine yüklenme süreleri aşağıdaki gibi olacaktır

Dönem

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunulması Halinde

 

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunulması Halinde

Ocak

Nisan ayı sonu

 

Ocak-Şubat-Mart

Mayıs ayı sonu

Şubat

Mayıs ayı sonu

 

Mart

Haziran ayı sonu

 

Nisan

Temmuz ayı sonu

 

Nisan-Mayıs-Haziran

Ağustos ayı sonu

Mayıs

Ağustos ayı sonu

 

Haziran

Eylül ayı sonu

 

Temmuz

Ekim ayı sonu

 

Temmuz-Ağustos-Eylül

Kasım ayı sonu

Ağustos

Kasım ayı sonu

 

Eylül

Aralık ayı sonu

 

Ekim

Ocak ayı sonu

 

Ekim-Kasım-Aralık

Gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği

ayın sonuna kadar.

Kasım

Şubat ayı sonu

 

Aralık

Gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği

ayın sonuna kadar.

 

 

Saygılarımızla.

Vezin YMM/BD A.Ş.

 

Duyurularımızda bahsi geçen GİB yazısına ulaşmak için tıklayınız.

 

Yukarıda yer verilen açıklamalar konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade sadece bilgilendirme ve yorum yapmak amacını taşır. Söz konusu bilgilerin kişisel veya ticari kararlarınızda dayanak gösterilerek işlem yapılması yerine, konu hakkında profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. “Vezin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.” (Vezin) işbu dokümanın içerdiği konular hakkında bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. “Vezin”, bu dokümanın içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü riskin tarafınıza ait olduğunu ve bu kullanımından kaynaklanan her türlü zarar ve sorumluluğun tamamen tarafınızca üstlenileceğini bildirmektedir.