Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2020 Yılı Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurları Belirlendi

9.2.2021 tarihli ve 31390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 525 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesine yönelik açıklamalar ile 31.12.2020 tarihi itibariyle yabancı para cinsi hesapların değerlemelerinde esas alınacak döviz kurları tespit edilmiştir.

Bilindiği üzere,

  • 130 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile 217 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca, değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerektiği,
  • 283 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği’nde ise bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar (kasada bulunan banknot şeklindeki yabancı ülke paraları) için efektif alış kurunun (efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar için ise döviz alış kurunun uygulanacağı

açıklanmıştır.

Öte yandan, vergi uygulamaları açısından bankaların, 31.12.2020 tarihi itibarıyla yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.

Saygılarımızla.

Vezin YMM/BD A.Ş.

 

Sirkülerimizde bahsi geçen 525 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

Sirkülerimizde bahsi geçen 525 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği Ekine ulaşmak için tıklayınız.

 

Yukarıda yer verilen açıklamalar konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade sadece bilgilendirme ve yorum yapmak amacını taşır. Söz konusu bilgilerin kişisel veya ticari kararlarınızda dayanak gösterilerek işlem yapılması yerine, konu hakkında profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. “Vezin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.” (Vezin) işbu dokümanın içerdiği konular hakkında bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. “Vezin”, bu dokümanın içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü riskin tarafınıza ait olduğunu ve bu kullanımından kaynaklanan her türlü zarar ve sorumluluğun tamamen tarafınızca üstlenileceğini bildirmektedir.