Bazı Tevkifat Oranlarında Süre Uzatımı ve Değişiklik Yapıldı.

23.12.2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67’nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranlarında değişiklik yapıldı.

 1. 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarına uygulanacak stopaj oranı indiriminin süresi 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

  Buna göre, 31.03.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve 30.09.2020 ile 31.03.2021 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına aşağıda yer alan oranlar uygulanacaktır.

  Mevduat faizlerinden;

  1. Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5
  2. 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3
  3. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0
  4. Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

  Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

  1. Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5
  2. 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3
  3. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0

  oranında tevkifat yapılacaktır.

 2. 2604 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla getirilen Serbest (döviz) fonlarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılan %15 stopaj uygulaması 01.01.2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere kaldırılmıştır.

   

 3. Bankaların özkaynaklarının güçlendirilmesi ve kredi hacimlerinin genişletilmesi maksadıyla bankalar tarafından ihraç edilen veya fon kullanıcısı bankalar olan kira sertifikalarından elde edilen gelirler, 31.03.2021 tarihine kadar, vadelerine göre mevduat faiz gelirlerinden yapılan stopaj oranlarına eşitlenmiş olup, aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.
  • Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirden %5
  • Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan gelirden %3
  • Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirden %0
  • 6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlara %5
  • 1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlara %3
  • 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlara %0

    

 4. 23.12.2020 tarihi ile 31.03.2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara %0 oranında tevkifat uygulanacaktır.

Saygılarımızla.

Vezin YMM/BD A.Ş.

 

Duyurularımızda bahsi geçen 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.