Ar-Ge ve Tasarım Personeli Uzaktan Çalışma Sürelerinde Mayıs Ayında Dikkate Alınacak Oran %100 Olarak Revize Edilmiştir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge, Tasarım Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler ile paylaşılan son bilgilendirmede, ilgili merkezlerde yürütülen faaliyetlerin, uzaktan çalışmayla yürütülebilmesi amacıyla Mayıs 2021 döneminde dikkate alınacak oranın %100 olarak revize edildiği belirtilmiştir.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi bulunan işletmelerin söz konusu uygulama süresince tam zaman eşdeğer (TZE) personel asgari istihdam şartını (3 aylık ortalamada TZE şartının sağlanması) sağlamaları gerekmekte olup, anılan işletmelerce bu hususun kontrol edilmesi önem arz etmektedir.

Saygılarımızla.

Vezin YMM/BD A.Ş.

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalar konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade sadece bilgilendirme ve yorum yapmak amacını taşır. Söz konusu bilgilerin kişisel veya ticari kararlarınızda dayanak gösterilerek işlem yapılması yerine, konu hakkında profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. “Vezin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.” (Vezin) işbu dokümanın içerdiği konular hakkında bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. “Vezin”, bu dokümanın içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü riskin tarafınıza ait olduğunu ve bu kullanımından kaynaklanan her türlü zarar ve sorumluluğun tamamen tarafınızca üstlenileceğini bildirmektedir.