Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki Uzaktan Çalışma Süresi 28.02.2021’e Uzatıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından; Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde yürütülen faaliyetler ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin, uzaktan çalışmayla yürütülebilmesi amacıyla, Aralık/2020 döneminde belirtilen şartların Ocak-Şubat/2021 dönemleri için de geçerli olduğu bildirilmiştir.

Bilindiği üzere, Covid-19 salgın riski nedeniyle Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin bu merkezler veya bölgeler dışından uzaktan çalışmayla yürütülmesine, işletmelerin bu kapsamda çalıştırdıkları personeli Bakanlığa bildirmeleri kaydıyla müsaade edilmiş, böylece merkezlerin ve bölgelerde yer alan işletmelerin 5746 sayılı ve 4691 sayılı Kanunlar kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanmaya devam etmelerine 31.12.2020 tarihine kadar imkân tanınmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki firmalara yapılan bilgilendirmede; Ar-Ge ve Tasarım personelinin uzaktan çalışma sürelerinin 5746 ve 4691 sayılı Kanunlar kapsamındaki destek ve teşviklere konu edilebilmesi için belirlenen son tarihin 28.02.2021’e kadar uzatıldığı belirtilmiştir.

Öte yandan, Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede aşağıdaki hususlara yer verilmiştir:

  • 28.02.2021 tarihine kadar, ilgili merkezlerde bildirime tabi personel sayısının 5746 ve 4691 sayılı Kanunlar kapsamında istihdam edilen personel sayısının %60’ını geçmemek, veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, ilgili kanunlar kapsamında istihdam edilen toplam personel sayısına isabet edecek toplam çalışma süresinin %60’ını aşmamak şartıyla uzaktan çalışma sürelerinin anılan Kanunlar ile sağlanan destek ve teşviklere konu edilebileceği.
  • Muafiyet, destek ve teşviklerden yararlanılabilmesi için Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri/Teknoloji Geliştirme Bölgeleri dışında çalışan personele ve merkez/bölge dışında geçirilen sürelere ilişkin bildirimlerinin yapılmasına devam edileceği.
  • 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve Yönetmelikte yer alan tam zaman eşdeğer (TZE) personel asgari istihdam şartının (3 aylık ortalamada TZE şartının sağlanması gerekmektedir.) Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerince salgın süreci boyunca sağlanması gerektiği.
  • 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve ilgili Yönetmelikte belirtilen diğer şart ve yükümlülüklerin sağlanması gerektiği.

 

Saygılarımızla.

Vezin YMM/BD A.Ş.

 

Yukarıda yer verilen açıklamalar konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade sadece bilgilendirme ve yorum yapmak amacını taşır. Söz konusu bilgilerin kişisel veya ticari kararlarınızda dayanak gösterilerek işlem yapılması yerine, konu hakkında profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. “Vezin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.” (Vezin) işbu dokümanın içerdiği konular hakkında bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. “Vezin”, bu dokümanın içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü riskin tarafınıza ait olduğunu ve bu kullanımından kaynaklanan her türlü zarar ve sorumluluğun tamamen tarafınızca üstlenileceğini bildirmektedir.