7256 Sayılı Yapılandırma Kanununa İlişkin Başvuru ve Ödeme Süreleri 1 Ay Uzatıldı

30.12.2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 3’üncü maddesi ile 4’üncü maddesinde (onüçüncü ve ondördüncü fıkraları hariç) yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin, anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Karar ile yapılan süre uzatımları sonrasında anılan Kanun’dan yararlanmak için;

  • 1 Şubat 2021 tarihi bitimine kadar (31 Ocak 2021 tarihinin tatile rastlaması nedeniyle)  başvuruda bulunulması,
  • Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ilk taksit (peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar dâhil) ödemelerinin 1 Mart 2021(28 Şubat 2021 tarihinin tatile rastlaması nedeniyle) tarihi bitimine kadar yapılması,
  • Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ilk taksit ödemelerinin 31.03.2021 tarihine kadar yapılması

gerekmektedir.

Söz konusu Karar sadece başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini uzatmış olup, geri kalan ödeme sürelerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

Saygılarımızla.

Vezin YMM/BD A.Ş.

Duyurularımızda bahsi geçen 3343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

Yukarıda yer verilen açıklamalar konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade sadece bilgilendirme ve yorum yapmak amacını taşır. Söz konusu bilgilerin kişisel veya ticari kararlarınızda dayanak gösterilerek işlem yapılması yerine, konu hakkında profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. “Vezin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.” (Vezin) işbu dokümanın içerdiği konular hakkında bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. “Vezin”, bu dokümanın içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü riskin tarafınıza ait olduğunu ve bu kullanımından kaynaklanan her türlü zarar ve sorumluluğun tamamen tarafınızca üstlenileceğini bildirmektedir.