5 Puanlık Sigorta Prim Teşviki Türkiye Geneli Borç Sorgusu Uygulama Döneminde Erteleme

Bilindiği gibi, 19.07.2021 tarihli ve 2021/26 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi ile 5510 sayılı Kanunun 81’inci maddesinin 1-(ı) bendi uyarınca 5 puanlık indirim uygulamasında işverenin Kuruma olan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun 2021/Eylül ayına/dönemine ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye genelindeki tüm işyerleri esas alınarak sorgulanacağı açıklanmış idi.

09.09.2021 tarihli ve 2021/30 sayılı SGK Genelgesi’nde, yapılan değerlendirmede, 5 puanlık indirimde işverenin Türkiye geneli Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş borç sorgusunun 1.1.2022 tarihinden (2022/Ocak ayına/dönemine ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden) itibaren yapılmasına karar verilmiştir.

Saygılarımızla.

Vezin YMM/BD A.Ş.

 

Sirkülerimizde bahsi geçen 2021/30 sayılı SGK Genelgesi’ne ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen açıklamalar konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade sadece bilgilendirme ve yorum yapmak amacını taşır. Söz konusu bilgilerin kişisel veya ticari kararlarınızda dayanak gösterilerek işlem yapılması yerine, konu hakkında profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. “Vezin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.” (Vezin) işbu dokümanın içerdiği konular hakkında bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. “Vezin”, bu dokümanın içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü riskin tarafınıza ait olduğunu ve bu kullanımından kaynaklanan her türlü zarar ve sorumluluğun tamamen tarafınızca üstlenileceğini bildirmektedir.

 

İletişim:

Seda DÜNDAR

Evren SÖNMEZ

Vergi Hizmetleri-Denetçi Yrd.

Ortak, Yeminli Mali Müşavir

E-posta

E-posta