2020 Yılı e-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının GİB Sistemlerine Yüklenmesi

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.edefter.gov.tr internet adresinde yayınlanan 7.1.2021 ve 8.1.2021 tarihli duyurular ile e-Defter dosyaları ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Yüklenmesine ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.

8.1.2021 tarihli duyuru sonrasında 2020/Ocak ve müteakip dönemler e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının Başkanlığın bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanı aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde belirlenmiştir. Mükellefler ilgili dosyaları aşağıdaki tabloda belirtilen tarihleri aşmamak kaydıyla istedikleri zaman yüklemekte serbestlerdir.

Dönem

Aktarım Zamanı

2020/Ocak - Şubat - Mart

05 Şubat 2021’e kadar

2020/Nisan – Mayıs - Haziran

15 Şubat 2021’e kadar

2020/Temmuz – Ağustos - Eylül

15 Mart 2021’e kadar

2020/Ekim – Kasım

15 Nisan 2021’e kadar

2020/Aralık (Gerçek kişi mükellefler)

15 Nisan 2021’e kadar

2020/Aralık (Tüzel kişi mükellefler)

17 Mayıs 2021’e kadar

 

Öte yandan Başkanlık tarafından 7.1.2021 tarihli duyuruda;

  • e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, Başkanlık Bilgi İşlem Sistemlerinde saklanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu’nun 09.10.2020 tarihinde edefter.gov.tr internet adresinde yayınlandığı,
  • 07.01.2021 tarihinde yapılan e-Defter Saklama Uygulama güncellemesi ile söz konusu tarihten itibaren yüklenecek e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının güncel program indirilmek suretiyle yüklenmesi gerektiği,
  • Uygulamanın güncel versiyonuna edefter.gov.tr internet sitesinde “e-Defter Saklama” bölümünden ve e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzunda “2.1 Program Kurulum Dosyasını İndirme” başlıklı bölümünden ulaşılabileceği,
  • e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmasına yönelik olarak hiçbir özel entegratör kuruluş yetkilendirilmediği,
  • Saklama işleminin yalnızca Başkanlık tarafından ücretsiz olarak sunulduğu,
  • Bu zorunluluğun mükelleflerin e-Defter ve berat dosyalarını kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinde muhafaza ve ibraz etme zorunluluğunu ortadan kaldırmadığı gibi ayrıca üçüncü kişiler nezdinde (muhafaza yükümlülüğünün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğu yerlerde yerine getirilmesi zorunludur.) muhafaza işlemi yapmalarına da engel teşkil etmediği

ifade edilmiştir.

Saygılarımızla.

Vezin YMM/BD A.Ş.

 

Sirkülerimizde bahsi geçen 7.1.2021 tarihli GİB duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

Sirkülerimizde bahsi geçen 8.1.2021 tarihli GİB duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Yukarıda yer verilen açıklamalar konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade sadece bilgilendirme ve yorum yapmak amacını taşır. Söz konusu bilgilerin kişisel veya ticari kararlarınızda dayanak gösterilerek işlem yapılması yerine, konu hakkında profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. “Vezin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.” (Vezin) işbu dokümanın içerdiği konular hakkında bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. “Vezin”, bu dokümanın içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü riskin tarafınıza ait olduğunu ve bu kullanımından kaynaklanan her türlü zarar ve sorumluluğun tamamen tarafınızca üstlenileceğini bildirmektedir.