01.01.2021-30.06.2021 Döneminde Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarları Belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü) 06.01.2021 tarihli ve 1638 sayılı Genelgesi ile 01.01.2021-30.06.2021 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayılarını duyurmuştur.

06.01.2021 tarihli Genelge ile açıklanan memur maaş katsayıları çerçevesinde, 01.01.2021-30.06.2021 döneminde uygulanacak olan kıdem tazminatı tavan tutarı 7.638,96 TL olup, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.

Öte yandan, 2021 yılının ilk altı aylık döneminde (01.01.2021–30.06.2021) uygulanacak olan gelir vergisinden müstesna çocuk zammı tutarları aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:

 

Tutar (TL)

0-6 yaş grubu için

82,89

Diğer çocuklar için

41,45

 

Saygılarımızla.

Vezin YMM/BD A.Ş.

 

Duyurularımızda bahsi geçen Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

 

Yukarıda yer verilen açıklamalar konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade sadece bilgilendirme ve yorum yapmak amacını taşır. Söz konusu bilgilerin kişisel veya ticari kararlarınızda dayanak gösterilerek işlem yapılması yerine, konu hakkında profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. “Vezin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.” (Vezin) işbu dokümanın içerdiği konular hakkında bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. “Vezin”, bu dokümanın içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü riskin tarafınıza ait olduğunu ve bu kullanımından kaynaklanan her türlü zarar ve sorumluluğun tamamen tarafınızca üstlenileceğini bildirmektedir.