SİRKÜLER

Vezin Sirküler 2017 - 028- Bazı Petrol Ürünlerine ilişkin KDV Oranında ve ÖTV Tutarlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin BKK

Vezin Sirküler 2017-028

Sirkülerimizin konusunu “Bazı Petrol Ürünlerine ilişkin KDV Oranında ve ÖTV Tutarlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin BKK oluşturmaktadır.

  KAPSAM ve ÖZET :

28 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de 2017/10468 Sayılı “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Karar” başlıklı BKK yayımlandı.

Konuya ilişkin açıklamalara sirkülerimizde yer verilmektedir.

 

 

ü  Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılanlar Hariç Olmak Üzere, L.P.G Tesliminde KDV Oranı %8  

KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı B.K.K eki (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8 KDV oranı uygulanmakta olup 2017/10468 sayılı BKK’nın 1 inci maddesi ile mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin Karara ekli (II) sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümüne aşağıdaki sıra eklenmiştir.

Yeni eklenen sıra:

31- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2711.19.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G)’nın, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanları (otogaz) hariç olmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan “LPG Dağıtıcı Lisansı”nı haiz olanlarca teslimi ile bunlardan satın alanların sonraki safhalardaki teslimi,”

Bu Karar kapsamında, L.P.G’nin, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanları (otogaz) hariç olmak üzere EPDK’den “LPG Dağıtıcı Lisansı”nı haiz olanlarca teslimi ile bunlardan satın alanların sonraki safhalardaki teslimi için KDV oranı % 8 olarak tespit edilmiş olmaktadır.

ü  Bazı Petrol Ürünlerinin ÖTV Tutarları Yeniden Belirlendi.

2017/10468 sayılı BKK 2’nci maddesiyle de Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı petrol ürünlerine ilişkin ÖTV tutarları da aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Eski Vergi Tutarı (TL)

Yeni Vergi Tutarı (TL)

Birimi

2711.12

(Sıvılaştırılmış) Propan           

1,4940

1,7780

Kg

2711.13

(Sıvılaştırılmış) Bütan

1,4940

1,7780

Kg

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)

 

 

 

 

 

Diğerleri

1,210

1,7780

Kg

2711.29.00.00.11

(Gaz halinde) Propan

1,4940

1,7780

Kg

2711.29.00.00.12

(Gaz halinde) Bütan

1,4940

1,7780

Kg