SİRKÜLER

Vezin Sirküler 2016-069 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 2017 Hizmet Bedelleri Belirlendi

Vezin Sirküler 2016-069

 

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU “KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU’NUN 2017 YILI İÇİN BELİRLEDİĞİ HİZMET BEDELLERİ’” OLUŞTURMAKTADIR.

KAPSAM :

14.12.2016 tarihli ve 29918 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun 2017 hizmet bedellerinin belirlenmesine ilişkin aldığı Kurul Kararı’nı kapsamaktadır.

 

İÇİNDEKİLER :

Açıklamalarda değinilen konular özetle aşağıdaki başlıkları içermektedir;

·         2017 yılında uygulanacak olan Hizmet Bedelleri

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Kurul Kararı aşağıdaki şekildedir.

KURUL KARARI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04 – [01/99]                                                                Karar Tarihi: 09/12/2016

Kararın Konusu: Hizmet Bedellerinin Belirlenmesi

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesi ve 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 48 inci maddesine istinaden, bağımsız denetçi kimliği, bağımsız denetçi belgesi, bağımsız denetim kuruluşu belgesi, bağımsız denetçi mührü ve bağımsız denetçilik sınavı ( her bir alan için ) için 2017 yılında uygulanacak ücretlerin, EK-1’de yer alan tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.

 

 

 

 

Kurul Kararı ekinde belirtilen 2017 ücret tablosu Sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.