SİRKÜLER

Vezin Sirküler 2016-065 Başbakanlık Tarafından Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım Genelgesi Yayınlandı

Vezin Sirküler 2016-065

 

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU “Başbakanlık Tarafından Yayınlanan Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım Genelgesi” OLUŞTURMAKTADIR.

KAPSAM :

26.11.2016 tarihli ve 29900 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım konulu Başbakanlık Genelgesi’ndeki işveren yükümlülüklerine ilişkin açıklamalar’ı

kapsamaktadır.

 

İÇİNDEKİLER :

Açıklamalarda değinilen konular özetle aşağıdaki başlıkları içermektedir;

·         Söz konusu uygulamanın işverenlere getirdiği yükümlülükler

·         Katkı payını zamanında emeklilik şirketine aktarmayan veya geç aktaran işverenin sorumluluğu

              1-      Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılımda İşveren Yükümlülükleri

Bireysel Emeklilik Sistemine  otomatik katılım uygulaması, 25 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6740 sayılı Kanun’un Ek 2'nci maddesi uyarınca 01.01.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Aynı Kanun ile Bakanlar Kurulu’na emeklilik planına dâhil edilecek işyerleri ile çalışanları belirleme yetkisi verilmiştir.

İşveren yükümlülükleri ;

a) Otomatik katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda Hazine Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş bir veya birden fazla emeklilik şirketiyle anlaşmak,

b) Merkez ve/veya taşra birimleri adına emeklilik sözleşmesi imzalanmasına ilişkin olarak yetkili yöneticilerini belirlemek,

c) Kapsamda yer alan çalışanlarına emeklilik planı sunmak ve çalışanın ücretinden keseceği katkı payını emeklilik şirketine aktarmak

Söz konusu Genelgede, işverenin, söz konusu katkı payını zamanında emeklilik şirketine aktarmaması veya geç aktarması sonucu çalışanın birikiminde oluşacak parasal kayıplardan sorumlu olacağı belirtilmiştir. 

 

Konu hakkındaki detaylı bilgilere, Sirkülerimiz ekindeki Hazine Müsteşarlığı - İşverenlere Yönelik Otomatik Katılım Sistemi Tanıtım Kılavuzu’ndan ulaşabilirsiniz.