SİRKÜLER

Vezin Sirküler 2016-058 Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi Düzenlemesi

Vezin Sirküler 2016-058

 

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU “ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ DÜZENLEMESİ” OLUŞTURMAKTADIR.

KAPSAM :

25.08.2016 tarih ve 29812 sayılı resmi gazetede yayınlanan yayımlanan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ u

kapsamaktadır.

DEĞİŞİKLİKLER :

Tebliğ’de yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki başlıkları içermektedir;

·         01.01.2017 tarihi itibariyle 45 yaşını doldurmamış çalışanların otomatik (zorunlu) olarak, işveren ile imzalayacakları emeklilik sözleşmesi ile emeklilik planına dahil olmaları

Konuya ilişkin açıklamalar sirkülerimizde detaylı açıklanmaktadır.

 

Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi Düzenlemesi

25/08/2016 tarih ve 29812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile daha önce yayınlanmış olan 4632 Sayılı kanuna ek madde 2 ilave edilmiş ve “çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dahil edilmesi” hakkında düzenlemelere yer verilmiştir.                  

01.01.2017 tarihi itibariyle 45 yaşını doldurmamış çalışanlar otomatik (zorunlu) olarak, işveren ile imzalayacakları emeklilik sözleşmesi ile emeklilik planına dahil olacaklardır. İşveren, emeklilik planı kapsamında, çalışandan -asgari olarak- prime esas kazancının yüzde üçü kadar kesinti yaparak bireysel emeklilikle ilgili yetkilendirilmiş şirket hesabına yatıracaktır.

Çalışan, emeklilik planına dâhil olduğunun kendisine bildirilmesinden itibaren iki ay içinde sözleşmeden cayma hakkına sahip olup, cayma hâlinde, ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte on iş günü içinde kendisine iade edilecektir.

Emeklilik sözleşmesi bulunan çalışanın işyerinin değişmesi hâlinde, çalışanın birikimi ve sistemde kazandığı emekliliğe esas süresi yeni işyerindeki emeklilik sözleşmesine aktarılacaktır. Yeni işyerinde emeklilik planının bulunmaması hâlinde çalışan, talep ederse önceki işyerinde düzenlenmiş sözleşme kapsamında katkı payı ödemeye devam edebilecek veya talepte bulunmaz ise emeklilik sözleşmesi sona erdirilecektir.

Kanun 01.01.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olup, Hazine Müsteşarlığınca hazırlanan kılavuz  ile birlikte sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.