SİRKÜLER

Vezin Sirküler 2016-040 2016/9153 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Yapılan Değişiklikler

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU “2016/9153 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER”  OLUŞTURMAKTADIR.

2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 8 Eylül 2016 tarih ve 29825 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sirkülerimizde, söz konusu Kararla Vergi Kanunlarında yapılan değişikliklere yer verilmiştir;

1) Konut Teslimlerinde KDV Oranı % 18’den % 8’e İndirilmiştir.

KDV oranların belirlenmesine ilişkin yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararda, 24/12/2012 tarih ve 2012/4116 sayılı BKK ile yapılan değişiklik sonucu, net alanı 150 m²'nin üzerinde olan konutlar(eski uygulama da aynı şekildeydi.) ile yapı ruhsatı 01/01/2013 tarihinden itibaren alınan konut inşaat projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi bu tarihten itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde uygulanmak üzere, net alanı 150 m²’ye kadar konutlardan; Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın Emlak Vergisi Kanununa göre tespit edilen arsa birim m² vergi değeri 1.000 TL ve üzerinde olan konutların tesliminde %18 vergi oranı uygulanmaktaydı.

2016/9153 sayılı Karar ile 2007/13033 sayılı Karar’a aşağıdaki geçici madde eklenerek yukarıda belirtilen konutların 31/3/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde KDV oranı %18’den %8’e indirilmiştir;

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranına tabi konutların, 31/3/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde, aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.”

2) ÖTV Tutarlarında Yapılan Değişiklikler

Anılan Karar ile 08.09.2016 tarihinden geçerli olmak üzere ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan petrol ve türevi bazı malların ÖTV tutarları yeniden belirlenmiştir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına Sirkülerimiz ekinde yer verilmiştir.