SİRKÜLER

Vezin Sirküler 2016-008 6661 sayılı Kanunla getirilen Asgari Ücret Desteğine ilişkin 2016-04 sayılı Genelgesi

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU “2016-04 SAYILI SGK GENELGESİ” OLUŞTURMAKTADIR.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 6661 sayılı Kanunla getirilen Asgari Ücret Desteğine ilişkin 2016-04 sayılı Genelge yayınlanmıştır.  

Söz konusu Genelge’de asgari ücret desteğinin uygulanması ilişkin örnekli açıklamalara yer verilmiştir.

Destekten 5510 sayılı Kanununun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenleri ile 5108 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenler hariç olmak üzere diğer kamu işyeri işverenleri yararlanacaktır.

Destek uygulaması sadece 2016 yılı için uygulanacak olup, destekten yararlanmak için işverenlerin herhangi bir başvuruda bulunması gerek olmayıp, Genelgede belirtilen şartları taşımaları yeterli olacaktır.

Destekten yararlanılabilecek prim ödeme gün sayısının günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak rakam, asgar, ücret desteğinden yararlanılabilecek tutar olacaktır.

Söz konusu Genelgeye Sirkülerimiz ekinde yer verilmiştir.