SİRKÜLER

Vezin Sirküler 2016-004 Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı ve Azami Çocuk Yardımı

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 04.01.2016 tarih ve 27998389-010-06-02-82 sayılı Genelgesi ile 2016 yılının ilk yarısında (01.01.2016 - 30.06.2016) uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı tutarı 4.092,53 TL olarak belirlenmiştir.

Kıdem tazminatı tavan tutarının hesaplanmasında, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi baz alınmakta olup, bu tutar tavan tutarı oluşturmaktadır.

Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır:

Aylık Gösterge

X

Aylık Katsayısı

Ek Gösterge

X

Aylık Katsayısı

Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi

X

Aylık Katsayısı

Taban Aylık Göstergesi

X

Taban Aylık Katsayısı

(Aylık Gösterge + Ek Gösterge)

X

Aylık Katsayısı X (% 215)

01/01/2016 – 30/06/2016 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayıları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Dönem

01.01.2016 – 30.06.2016

Aylık Katsayısı

0,088817

Taban Aylık Katsayısı

1,390277

Yan Ödeme Katsayısı

0,028165

Bu katsayılara göre, en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır;

1.500

X

0,088817

=

133,2255

8.000

X

0,088817

=

710,5360

500

X

0,088817

=

44,4085

1.000

X

1,390277

=

1.390,2770

(1.500+8.000)

X

0,088817 X (% 215)

=

1.814,0872

Toplam

4.092,53

Yukarıda belirttiğimiz üzere, söz konusu 4.092,53 TL’lik tutar 2016 yılının ilk yarısında uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı tutarıdır.

Diğer yandan, 2016 yılının ilk yarısında uygulanacak Azami Çocuk Yardımına ise aşağıda yer verilmiştir;

Dönemi

0 – 6 Yaş Tutarı (TL)

6 Yaşından Büyükler (TL)

01.01.2016 – 30.06.2016

44,41

22,20

Hesaplama yöntemi

(500 x 0,088817)

(250 x 0,088817)