SİRKÜLER

Vezin Sirküler 2016-001 29/12/2015 tarih ve 2015/8353 Sayılı Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının, Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Ve Tutarlarının Ve Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU  29/12/2015 TARİH VE 2015/8353 SAYILI BAZI MALLARA UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARININ VE TUTARLARININ VE TÜTÜN FONU TUTARLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR” OLUŞTURMAKTADIR.

Söz konusu Karar ile bazı mallara uygulanacak KDV oranları, ÖTV oran ve tutarları ve tütün fonu tutarları değiştirilmiştir. Yapılan düzenlemelere aşağıda yer verilmiştir;

1-    % 1 KDV oranına tabi mal ve hizmetlerin yer aldığı KDV Kanununa ekli (I) sayılı listeye aşağıdaki 19 ve 20’nci sıra eklenmiştir. sıralar eklenmiştir 19’uncu sıradaki mallar, bu düzenleme öncesi % 8 KDV oranının uygulandığı (II) sayılı listede yer almaktaydı. 20’nci sırada yer alan gübre teslimlerinde ise KDV oranı % 18’di.

"19- Küspe (21/12/2015 tarihli ve 2015/8320 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil),

20- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ile gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi."

 2- Özel Tüketim Vergisi Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan malların vergi oranları, asgari maktu ve maktu vergi tutarları ise aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

 

(III) SAYILI LİSTE

 

(A) CETVELİ

Oranlar ve Eski Tutarlar

Oranlar ve Yeni Tutarlar

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi

Asgari Maktu

Vergi

Asgari Maktu

Oranı (%)

Vergi Tutarı (TL)

Oranı (%)

Vergi Tutarı (TL)

2202.10.00.00.13

Kolalı Gazozlar

25

-

25

-

2203.00

Malttan üretilen biralar

63

0,8966

63

1,03

22.04

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)

0

4,8419

0

5,57

(2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)

2204.10

Köpüklü şaraplar

0

32,7229

0

37,63

22.05

Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış)(2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç)

0

44,8965

0

51,63

2205.10.10.00.00

Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar

0

35,6556

0

41,00

2206.00

Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları

0

4,8419

0

5,57

2205.10.90.00.12

Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'den fazla olanlar

0

131,0502

0

150,71

2207.20

Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler

0

131,0502

0

150,71

(Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç)

22.08

Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler      

0

131,0502

0

150,71

[(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)]

2208.20

Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler

0

131,0502

0

150,71

2208.50

Cin ve Geneva

0

116,5453

0

134,03

2208.60

Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç)

0

116,5453

0

134,03

2208.60.91.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar  (Alkol derecesi hacim itibariyle  % 45.4'den fazla olanlar)

0

131,0502

0

150,71

2208.60.99.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar(Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)

0

131,0502

0

150,71

2208.70

Likörler

0

131,0502

0

150,71

2208.90

Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç)

0

131,0502

0

150,71

2208.90.48.00.11

Rakı

0

113,6338

0

130,68

(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)

2208.90.71.00.11

Rakı

0

113,6338

0

130,68

(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)

   

 

  

(B) CETVELİ

Oranlar ve Eski Tutarlar

Oranlar ve Yeni Tutarlar

 G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

 Vergi

Asgari Maktu

Maktu

 Vergi

Asgari Maktu

Maktu

Oranı (%)

Vergi Tutarı (TL)

Vergi Tutarı (TL)

Oranı (%)

Vergi Tutarı (TL)

Vergi Tutarı (TL)

2402.10.00.00.11

Tütün içeren purolar

40

0,2103

0,1968

40

0,2210

0,2468

2402.10.00.00.12

Uçları açık purolar

40

0,2103

0,1968

40

0,2210

0,2468

2402.10.00.00.19

Sigarillolar

40

0,2103

0,1968

40

0,2210

0,2468

2402.20

Tütün içeren sigaralar

65,25

0,2103

0,1968

65,25

0,2210

0,2468

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

 

 

 

 

0,2210

0,2468

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

40

0,2103

0,1968

40

0,2210

0,2468

 -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

65,25

0,2103

0,1968

65,25

0,2210

0,2468

2403.10

İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)

65,25

0,2103

0,1968

65,25

0,2210

0,2468

(2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç)

2403.10.10.00.19

Diğerleri

65,25

0,0549

0,1968

65,25

0,0577

0,2468

(Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar)

2403.10.90.00.19

Diğerleri

65,25

0,0549

0,1968

65,25

0,0577

0,1968

(Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar)

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

65,25

0,2103

0,1968

65,25

0,2210

0,1968

3-   ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan  8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı Alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazlarına (cep telefonları) ilişkin hesaplanan asgari ÖTV tutarı 120 TL'den 160 TL'ye yükseltilmiştir.

4-   21/12/2009 tarih ve 2009/15685 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Karar”ın 2’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "900 $/ton" ibaresi "600 $/ton" şeklinde değiştirilmiştir.

Söz konusu Karara Sirkülerimiz ekinde yer verilmiştir.