SİRKÜLER

Vezin Sirküler 2015-021 Yıllık İşletme Cetveli Düzenleme ve Bildirim Zorunluluğu

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SİCİLİNE KAYITLI OLAN SANAYİ İŞLETMELERİNE İLİŞKİN YILLIK İŞLETME CETVELI DÜZENLEME VE BİLDİRİM ZORUNLULUĞU OLUŞTURMAKTADIR.

 

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 5’inci maddesi gereğince, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sanayi siciline kayıtlı bulunan sanayi işletmelerinin, bir senelik faaliyetlerini YILLIK İŞLETME CETVELLERİ'nde göstermeleri ve bu cetvellerin yılın ilk dört ayı içerisinde (30 Nisan 2014 tarihine kadar) Bakanlığın sanayi sicil sistemine işlenmesini temin etmeleri gerekmektedir. İlgili yükümlülüğü yerine getirmeyenler hakkında, yukarıda anılan Kanun’un 9’uncu maddesinde belirtilen idari para cezası üzerinden her yıl tespit edilen yeniden değerleme artış oranı kadar artış yapılarak, idari para cezası uygulanmakta olup, 2015 yılı için uygulanacak İdari Para Cezası tutarı 835 TL (sekizyüzotuzbeş türklirası ) dır.

Sanayi siciline kayıtlı bulunan işletmeler bahse konu  Yıllık İşletme Cetveli bildirim formuna;

- Elektronik ortamda www.sanayi.gov.tr  adresinde, e-Hizmetler bölümü sanayi sicil bilgi sistemi yolunu izleyerek ulaşacakları sistem giriş sayfasında, kullanıcı adı ve şifre oluşturarak,

-Bakanlığın www.sanayi.gov.tr adresinde; Hizmetlerimiz-Hizmetlerimizi görmek için tıklayınız-Sanayi Sicil Belgesi  Hizmetleri-Yeni Yıllık İşletme Cetveli ( Açılan sayfanın en alt kısmında ) yolunu izleyerek,

ulaşabileceklerdir.