SİRKÜLER

Vezin Sirküler 2015-018 Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Yayımlanan 08 Nisan 2015 tarih 2015/7511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ HAKKINDA YAYIMLANAN 08 NİSAN 2015 TARİH 2015/7511 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI OLUŞTURMAKTADIR.

10 Nisan 2015 tarih ve 29322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 08 Nisan 2015 tarih 2015/7511 ve sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Karar ekinde yer alan listedeki malların kabul kredili, vadeli akreditif veya mal mukabili ödeme şekillerine göre ithalatında Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisinin %0 (sıfır)  olarak uygulanacağı ilan edilmiştir.

İlgili Karar’da, Karar’ın yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuat uyarınca ithalatında Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisi yapılmayacağı belirlenen mallara ilişkin olarak, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre uygulamaya devam edileceği belirtilmiştir.

 

2015/7511 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ve Karar ekini oluşturan listeye Sirküler ekimizden ulaşabilirsiniz.