SİRKÜLER

Vezin Sirküler 2015-017 Genel Sağlık Sigortası Prim Borçlarının Yapılandırılması Ve Gelir Testine Başvurma Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ve Konuya İlişkin SGK Duyurusu

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU “GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI VE GELİR TESTİNE BAŞVURMA SÜRELERİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI VE KONUYA İLİŞKİN SGK DUYURUSU” OLUŞTURMAKTADIR.

31.03.2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2015/7470 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5510 Sayılı Kanunun geçici 53. maddesinde belirtilen, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının yapılandırılması ile gelir testine başvurma süreleri sözkonusu maddede belirtilen sürelerin bitiminden itibaren altı ay uzatılmıştır. Buna göre,

*Gelir Testine son başvuru süresi 30 Eylül 2015,

*GSS prim borçları yapılandırması için son başvuru süresi 2 Kasım 2015,

*Yapılandırılan borçlar için ilk taksit ve peşin ödeme son süresi 30 Kasım 2015 olarak yeniden belirlenmiştir.

Konuyla ilgili Bakanlar Kurulu Kararına ve SGK duyurusuna Sirküler ekimizden ulaşabilirsiniz.