SİRKÜLER

Vezin Sirküler 2015-014 Ev Hizmetlerinde Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU “EV HİZMETLERİNDE 5510 SAYILI KANUNUN EK 9’UNCU MADDESİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ” OLUŞTURMAKTADIR.

01.04.2015 tarih ve 29313 sayılı Resmi Gazete’de, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yayımlanan “Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ” ile, ev hizmetlerinde çalışanların ve bu kişileri çalıştıranların hak ve yükümlülükleri hakkında detaylı açıklamalar yer verilmiştir.

Bilindiği üzere daha önce 6552 sayılı kanun ile 5510 Sayılı Kanunda değişiklik yapılmış ve Ek 9. Madde eklenmiştir. Yapılan değişiklik ile, ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olan sigortalılar hakkında Kanunun 4/a bendi kapsamında (eski SSK’lı) sigortalı sayılacakları hüküm altına alınmıştır. Buna göre sözkonusu kişileri çalıştıranlar da “işveren” olarak kabul edilecek ve işverenler tarafından örneği Kurumca hazırlanan belgeyi (işe giriş bildirgesini) en geç çalışmanın başladığı ayın sonuna ikamet ettikleri yere en yakın Sosyal Güvenlik Merkezi'ne vereceklerdir. 10 gün ve daha fazla ev hizmetlerinde çalışanlar için ödenecek sigorta primi oranı %32,5 olarak belirlenmiştir.

Ev hizmetlerinde 10 günden az süreyle sigortalı çalıştıran gerçek kişiler tebliğde “çalıştıran” olarak tanımlanmış olup, işveren sayılmamışlardır. Çalıştıranlar yanında çalıştırdıkları kişiler için yapacakları bildirimi, çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar "Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu" ile Sosyal Güvenlik Merkezleri'ne yapacaktır. Bu kapsamda sigortalı çalıştıranlar çalıştırdıkları her gün için prime esas günlük kazanç alt sınırının % 2'si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyeceklerdir.