SİRKÜLER

Vezin Sirküler 2015-008 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Yapılan Değişiklikler

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU  “YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASINA DAİR 2014/7273 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER”  OLUŞTURMAKTADIR.

15/06/2012 Tarih 2012/3305 Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ( 19/06/2012 Tarih – 28328 Sayılı Resmi Gazete)  “Yatırımlarda Devlet Yardımları” hakkındaki Karara ilişkin olarak 2014/7273 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişiklikler aşağıda maddeler halinde yer almaktadır. Yapılan bu yeni düzenlemeler 05/03/2015 Tarih 29286 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

1)      Karar’ın 6’ıncı maddesi 2’inci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir;

“Ancak, yatırım teşvik belgesi kapsamında kullanılmış komple tesis ithal edilebilmesine yönelik olarak Bakanlığa yapılacak müracaatlarda bu meblağ 10 bin Türk Lirası olarak uygulanır.”

2)      Aynı Karar’ın ek EK-2B sayılı ve “İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları” başlıklı tabloda, ilk 5 bölgeye ait satırlarda “11” sektör numarası bulunmayan illere ( İstanbul hariç) “11” sektör numarası ve aynı tablonun 10 numaralı dipnotuna aşağıdaki bent eklenmiştir;

“d) İstanbul İli hariç olmak üzere rafine edilmiş petrol ürünleri yatırımları.”

3)      Aynı Karar’ın EK-4 Sayılı ve “Teşvik Edilemeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları” başlıklı ekinin I/A Bölümü’nün (1) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

1-Un, irmik( makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem( balık unu, balık yağı, balık yemi ve entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi hariç), mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker (nişasta sütünden, münhasıran kristal früktoz üretimine yönelik yatırımlar hariç)

4)      Aynı Karar’a aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 3-(1) Bu maddeyi ihdas eden Karar’ın 2’inci maddesi ile lehe getirilen hükümleri talep edilmesi halinde 1/1/2012 tarihinden sonra yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.”