SİRKÜLER

Vezin 2015-002 KDV Oranlarında Değişiklik Yapılması

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair, 2015/7205 Sayılı , Karar  31.01.2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile ;

1)      KDV Kanunu’na ekli (I) Sayılı Listenin  1 inci maddesinin (a) bendi ile (I) sayılı listenin 3 ncü sırasına “çeltik” ibaresinden sonra gelmek üzere “pirinç” ibaresi eklenmiştir.

Buna göre, pirinç tesliminde KDV oranı 1 Şubat 2015 tarihinden itibaren, perakende teslimlerde %8, toptan teslimlerde %1 olarak uygulanacaktır.

2)      1 inci maddesinin (b) bendi ile (I) sayılı listenin 17 sırasındaki satır “8502.31 Rüzgar çıkış gücü ile çalışanlar (Çıkış gücü 50kWA ve bunun üzerinde olan fakat 500 kWA yı geçmeyen)” olarak değiştirilmiştir.

Bu değişiklik ile Rüzgar çıkış gücü 50 kWA ve bunun üzerinde olan fakat 500 kWA.yı geçmeyen elektrik enerjisi üretim gruplarının finansal kiralamasında da % 1 KDV oranının uygulanması mümkün kılınmıştır. Bu oran, 31 Ocak 2015 tarihinden itibaren yapılacak finansal kiralama kapsamındaki işlemler için geçerlidir.