SİRKÜLER

Vezin 2015-001 Bağımsız Denetime Tabi Olma Kriterleri

 

01.01.2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KRİTERLER DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Bakanlar Kurulu tarafından bağımsız denetime tabi olan şirketlerin nitelikleri 01.01.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 01.02.2015 tarih ve 29254 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile yeniden belirlenmiştir.

Yapılan değişiklik ile bağımsız denetime tabi olacak şirketlere ilişkin kriterler aşağı çekilmiştir.

KGK tarafından belirlenen 2015 Yılında Bağımsız Denetime Tabi olma kriterleri aşağıda yer almaktadır;

 

--Aktif toplamı 50 milyon TL ve üstü

--Net satış hasılatı 100 milyon TL ve üstü

--Çalışan sayısı 200 ve üstü

 

Kriterlerin hesaplanmasında “iştirakler hisse oranında” ve “bağlı ortaklıklarınsa tamamı” ana ortaklık rakamlarına ilave edilerek dikkate alınacaktır. 

Başka bir ifadeyle; 2013 ve 2014 yıllarında bu 3 kriterden 2'sini sağlayan şirketler 2015 yılında bağımsız denetim yaptırmakla mükelleftir.