SİRKÜLER

2020-69 ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Tarih   : 22.07.2020

Sayı      : 2020/69

 

Konu: Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

 

Açıklamalar:

22.07.2020 tarihli ve 31193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticaret Bakanlığı Tebliği ile Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğin 13’üncü maddesinin altıncı fıkrası değiştirilmiş olup, değişiklik öncesi ve sonrası metne aşağıda yer verilmiştir.

Değişiklik Öncesi:

“Yabancı ülkede yerleşik olan imzaya yetkili kimselerin imza beyanı, bunların imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğundan onaylatılması suretiyle de verilebilir.”

Değişiklik Sonrası:

“Yabancı ülkede bulunan imzaya yetkili kimselerin imza beyanı, bunların imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğu ya da o ülke mevzuatı uyarınca yetkili makamlarca onaylanması suretiyle düzenlenebilir. Yabancı ülke makamlarınca düzenlenen imza beyanlarının, Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylatılması ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte Müdürlüğe verilmesi zorunludur.”

 

Saygılarımızla.

Vezin YMM/BD A.Ş.

 

 

Sirkülerde bahsi geçen Ticaret Bakanlığı Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.