SİRKÜLER

2020-68 E-İRSALİYE UYGULAMA KILAVUZU GÜNCELLENMİŞTİR

Tarih   : 20.07.2020

Sayı      : 2020/68

 

Konu: E-İrsaliye Uygulama Kılavuzu Güncellenmiştir

  Açıklamalar:

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilk versiyonu (v1.0) 29.02.2020 tarihinde yayımlanan E-İrsaliye Uygulama Kılavuzu’nun ikinci versiyonu (v1.1) 16.07.2020 tarihinde yayımlanmıştır. Güncel versiyonda 9, 13, 15.5, 15.8 ve 15.11 numaralı soruların cevaplarında güncelleme yapılmış, kılavuza 15.27 ila 15.39 numaralı soru-cevaplar eklenmiştir.

Kılavuzda yapılan güncelleme sonrasında mükelleflerce uygulamada karşılaşılabilen çok sayıda soruya idare tarafından çözüm sunulduğu görülmektedir.

 

Saygılarımızla.

Vezin YMM/BD A.Ş.

  

Sirkülerde bahsi geçen E-İrsaliye Kılavuzunun son versiyonuna ulaşmak için tıklayınız.