SİRKÜLER

2020-67 AR-GE MERKEZLERİNDE UZAKTAN ÇALIŞMA İMKANININ UZATILMASI VE TAM ZAMAN EŞDEĞER PERSONEL SAYISI ŞARTININ SAĞLANMASI HK.

Tarih   : 09.07.2020

Sayı      : 2020/67

 

 

Konu: AR-GE Merkezlerinde Uzaktan Çalışma İmkanının Uzatılması ve Tam Zaman Eşdeğer Personel Sayısı Şartının Sağlanması Hk.

 

 

Açıklamalar:

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yapılan bilgilendirmede, Covid-19 salgın riski nedeniyle, 30 Haziran 2020 tarihinde sona ermesi planlanan uzaktan çalışma süresinin, ilgili merkezlerde bildirime tabi personel sayısının 5746 ve 4691 sayılı Kanunlar kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden belirli şartlar dahilinde,  istihdam edilen personel sayısının %50’sini geçmemek veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin %50’sini aşmamak şartıyla 31 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

 Anılan yazı ile Bakanlık tarafından altı çizilen diğer bir önemli husus ise, 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve Yönetmelikte yer alan asgari tam zaman eşdeğer (TZE) personel sayısı şartının salgın süreci boyunca sağlanması gerektiğidir. Bu nedenle, bilhassa bu merkezlerde çalışan personel için kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izinde nakdi destek başvurusunda bulunan mükelleflerin, asgari TZE personel sayısı şartını takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle sağlayıp sağlamadıklarını kontrol etmeleri faydalı olacaktır.

 

 

Saygılarımızla.

Vezin YMM/BD A.Ş.