SİRKÜLER

2020-60 GVK GEÇİCİ 67’NCİ MADDESİNDE YER ALAN BAZI TEVKİFAT ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Tarih   : 24.05.2020

Sayı      : 2020/60

 

Konu: GVK Geçici 67’nci Maddesinde Yer Alan Bazı Tevkifat Oranlarında Değişiklik Yapıldı.

  

Açıklamalar:

24/5/2020 tarihli ve 31136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2569 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla;

· Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış finansman bonolarından[1] ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen 1 yıldan kısa vadeli kira sertifikalarından[2] elde edilen gelirler ile bunların elden çıkarılmasından doğan kazançlar üzerinden GVK’nin Geçici 67’nci maddesi kapsamında yapılan tevkifat oranı %10’dan %15’e yükseltilmiştir. Söz konusu değişiklik 24/5/2020 tarihinden itibaren iktisap edilen finansman bonoları ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen kazançlara uygulanacaktır.

· Devlet tahvillerinden elde edilen gelirler ile Kurumlar vergisi mükellefi sermaye şirketlerinin yukarıdaki kapsamda elde ettikleri gelirleri üzerinden yapılan tevkifatlarda ise değişiklik söz konusu olmayacaktır.

 
Saygılarımızla.

Vezin YMM/BD A.Ş.

  

Sirkülerde bahsi geçen 2569 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.