SİRKÜLER

2020-59 KAMBİYO MUAMELELERİNDE BSMV ORANI %1 OLDU.

Tarih   : 24.05.2020

Sayı      : 2020/59

 

Konu: Kambiyo Muamelelerinde BSMV Oranı %1 Oldu.

  

Açıklamalar:

24 Mayıs 2020 tarihli ve 31136 sayılı Resmi Gazete’de kambiyo işlemlerinde uygulanacak Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) oranının tespitine ilişkin 2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

Bilindiği üzere, kambiyo muamelelerinde uygulanan BSMV (kambiyo gider vergisi) oranı binde 2 olarak uygulanmaktaydı. 24/5/2020 tarihinde yürürlüğe giren Karar ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden %1 (yüzde bir) oranında BSMV hesaplanacaktır. Değişiklik sonrasında; banka, sigorta şirketleri, döviz bürosu veya banker sayılanlar tarafından gerçekleştirilecek kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden %1 oranında BSMV hesaplanacaktır.

Öte yandan aşağıdaki işlemler için kambiyo muameleleri vergisinin oranı önceden olduğu gibi sıfırdır:

· Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,

· Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,

·Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,

· Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,

·İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları

 

Saygılarımızla.

Vezin YMM/BD A.Ş.

  

Sirkülerde bahsi geçen 2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.