SİRKÜLER

2020-45 TÜRKİYE İLE UKRAYNA ARASINDA GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI’NI DEĞİŞTİREN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN YAYIMLANDI.

Tarih   : 15.04.2020

Sayı      : 2020/45

 

 

 

Konu:  Türkiye İle Ukrayna Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nı Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlandı.

 

Açıklamalar:

7234 sayılı Kanun ile Onaylanması Uygun Bulunan Türkiye İle Ukrayna Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 14 Nisan 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlandı.

9 Ekim 2017 tarihinde Kiev’de imzalanan Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun yayımlanmakla birlikte, Protokol henüz yürürlüğe girmemiştir.

Türkiye-Ukrayna ÇVÖ Anlaşması’nı Değiştiren Protokol özet olarak aşağıdaki konularda mevcut anlaşmada değişiklikler getirmektedir.

Kavranan vergiler bakımından Türkiye açısından gelir ve kurumlar vergisi üzerinden alınan fon payı kapsamdan çıkarılmış, Ukrayna açısından ise vatandaşlardan alınan gelir vergisi ifadesi gerçek kişilerden alınan gelir vergisi olarak revize edilmiştir.

• Anlaşmanın 3’üncü maddesinin “Genel Tanımlar” başlıklı ikinci fıkrası ve “Mukim” başlıklı 4’üncü maddesinin ilk fıkrası daha fazla detaylandırılarak bir miktar daha anlaşılır hale getirilmiştir.

• Anlaşmanın “Uluslararası Taşımacılık” başlıklı 8’inci maddesinin ikinci fıkrası ilk fıkraya paralel hale getirilerek uluslararası trafikte gemi veya uçak yanında vapur veya karayolu nakil vasıtası işletmeciliği de maddeye ilave edilmiştir.

• Anlaşmanın “Temettüler” başlıklı 10’uncu maddesinin 2’nci fıkrası vergi oranları aynı kalmak kaydıyla ifade olarak revize edilmiştir.

• Anlaşmanın “Faiz” başlıklı 11’inci maddesinin 1, 2 ve 3’üncü fıkralarında vergi oranları aynı kalmak kaydıyla mevcut ifadeler anlamı daha netleştirmek için revize edilmiştir. Mevcut ifadeler özellikle gerçek lehdar olma bakımından revize edilmiştir.

• Anlaşmanın “Gayrimaddi Hak Bedelleri” başlıklı 12’nci maddesinin 1 ve 2’nci fıkralarında vergi oranları aynı kalmak kaydıyla mevcut ifadeler gerçek lehdar olma bakımından revize edilmiştir.

• Anlaşmaya bilgi değişimi ve vergilerin tahsilatında yardımlaşma hükümleri ilave edilmiştir.

 

Saygılarımızla.

Vezin YMM/BD A.Ş.

 

Sirkülerde bahsi geçen ÇVÖ Anlaşmasına ulaşmak için tıklayınız.