SİRKÜLER

2020-42 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ UYGULAMASINA GEÇİŞ ERTELENDİ

Tarih   : 04.04.2020

Sayı      : 2020/42

 

 

 

Konu: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Birleştirilmesi Uygulamasına Geçiş Ertelendi

 

Özet:   04 Nisan 2020 tarihli ve 31089 sayılı Resmi Gazete'de “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:8)” yayımlanmış olup, muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilmesi uygulamasının başlama tarihi pilot olarak belirlenen iller dışında kalan iller için 1 Temmuz 2020 tarihine ertelenmiştir.

 

Açıklamalar:

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde yapılan anılan düzenleme sonrasında uygulamaya geçiş tarihleri aşağıdaki gibi olacaktır.

 

Pilot İller İçin Uygulamanın Başlangıç Tarihi:

·         {C}Kırşehir için 01.06.2017 tarihinde,

·         {C}Amasya, Bartın ve Çankırı için 01.01.2018 tarihinde,

·         {C}Bursa, Eskişehir ve Konya için 01.01.2020 tarihinde,

başlamıştır.

 

Pilot İller Dışında Kalan İller İçin Uygulamanın Başlangıç Tarihi:

Sayılan iller dışındaki illerde uygulama 01.07.2020 tarihinde başlayacak olup, ilk muhtasar ve prim hizmet beyannamesi temmuz dönemi için ağustos ayında verilecektir.

 

 

Saygılarımızla.

Vezin YMM/BD A.Ş.

 

Sirkülerde bahsi geçen SGK Duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.