SİRKÜLER

2020-40 MÜCBİR SEBEP HALİNDE BULUNAN MÜKELLEFLERİN, KISMİ TEVKİFAT KAPSAMINDAKİ ALIMLARINDA KDV TEVKİFATI UYGULANMAYACAK.

Tarih   : 30.03.2020

Sayı      : 2020/40

 

 

Konu:  Mücbir Sebep Halinde Bulunan Mükelleflerin, Kısmi Tevkifat Kapsamındaki Alımlarında KDV Tevkifatı Uygulanmayacak.

 

Açıklamalar:

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden etkilenen mükelleflerin vergi ödevlerinin yerine getirilmesi noktasında mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması amacıyla yayımlanan 518 Seri No.lu VUK Genel Tebliği ile mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin; Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vermeleri gereken muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresi 27 Temmuz 2020 günü sonuna kadar uzatılması ve tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise 6’şar ay uzatılmak suretiyle ödemelerin Ekim, Kasım ve Aralık aylarının son haftası içerisinde yapılabilmesine imkân tanınmıştı.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin;

 (I/C-2.1.3.1) bölümünde Kısmi Tevkifat Uygulayacak Alıcılar,

 (I/C-2.1.3.2) bölümünde Kısmi Tevkifat Kapsamındaki Hizmetler,

 (I/C-2.1.3.3) bölümünde ise Kısmi Tevkifat Kapsamındaki Teslimler,

ile ilgili düzenlemelere yer verilmektedir.

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin 2.1.3.1. Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar başlıklı bölümünün son paragrafında “213 sayılı Kanuna göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmaz.” Düzenlemesi yer almaktadır.

                Yukarıda yer verilen KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yer alan düzenleme kapsamında; 518 No.lu VUK Genel Tebliğinde, 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarına KDV tevkifatı uygulanmaması gerekmektedir.

KDV Genel Uygulama Tebliği’ndeki düzenleme, 518 sayılı VUK Gene Tebliği düzenlemesi kapsamında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen;

       ·         tüm KDV mükellefi alıcılar (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler hariç) ile

       ·         KDV Genel Uygulama Tebliğinde sayılan belirlenmiş alıcılar

için geçerlilik arzetmektedir.

518 seri no.lu VUK Genel Tebliği düzenlemeleri kapsamında mücbir sebep halinde olduğu belirtilen aşağıda sayılan mükelleflerin kısmi tevkifat uyguladıkları hizmet ve teslimlere ilişkin olarak, 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında düzenlenecek faturalarda KDV tevkifatı uygulanmaması gerekmektedir:

        ·         Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler,

       ·         Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler,

       ·         Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler,

Ancak, mücbir sebep kapsamında yer almayan mükellefler tarafından, mücbir sebep kapsamında olduğu kabul edilen mükelleflerden kısmi tevkifat kapsamındaki hizmet ve teslimlere ilişkin teminlerine yönelik olarak KDV tevkifatı uygulaması devam etmektedir. Başka bir deyişle KDV Genel Uygulama Tebliği 2.1.3.1. Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar başlıklı bölümünün son paragrafındaki düzenleme kapsamında yer almamaktadır.

Diğer taraftan, İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağı uygulaması yürürlüğe konulmuştur. Sözkonusu sokağa çıkma yasağına tabi olan mükelleflerinde, yasağın başladığı 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona erdiği tarih (bu tarihler dahil) arasında KDV Genel Uygulama Tebliği 2.1.3.1. Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar başlıklı bölümünün son paragrafındaki düzenleme kapsamında olacağı tabidir.

 

 

Saygılarımızla.

Vezin YMM/BD A.Ş.