SİRKÜLER

2020-33- ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRILARININ İPTALİ İLE YAPILACAK TOPLANTILARA İLİŞKİN DUYURU

Tarih      : 23.03.2020

Sayı        : 2020/33

          Konu:  Şirketlerin Genel Kurul Toplantı Çağrılarının İptali İle Yapılacak Toplantılara İlişkin Duyuru

 

Özet: Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğü’nün internet adresinde yayınlanan duyuruda, COVID19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirler çerçevesinde, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 20.03.2020 tarihli yazıları ile usulüne uygun olarak toplantıya çağrılmış genel kurulların ileri bir tarihte yapılmak üzere şirketlerin yönetim organlarının alacağı bir karar ile iptal edilebileceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, söz konusu duyuruda yer verilen genel kurul toplantı çağrısının iptali duyurusunun Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğü’ne iletilmesi halinde Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanabilecektir.

Diğer taraftan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda anonim ve limited şirketlerde, olağan genel kurul toplantılarının her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılması öngörülmektedir. Diğer taraftan şirketlerimizce faaliyet dönemi olarak genellikle takvim yılı tercih edilmekte, bu da mart ayı sonuna kadar olağan genel kurul toplantılarının tamamlanması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasının engellenmesi amacıyla özellikle şirket genel kurullarının yoğunlukla gerçekleştirildiği bu dönemde şirketlerin kurul toplantıları bakımından bazı tedbirler alınmıştır.

 

Açıklamalar: Bakanlık tarafından yayımlanan Duyuru ile Türk Ticaret Kanunu ve şirket sözleşmesine uygun olarak  yönetim organları tarafından daha önce toplantıya çağrılan anonim ve limited şirketlerin olağan genel kurullarının, erteleme kararı alınması amacıyla genel kurulun toplanması beklenmeksizin, yönetim organları tarafından alınacak bir kararla iptal edilmesi imkânı tanınmıştır.

Buna ilişkin ilan talepleri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünce karşılanmakla birlikte, örnek ilan metnine (https://www.ticaretsicil.gov.tr) internet adresinden ulaşılabilecektir.

Türk Ticaret Kanununun 1527’nci maddesi uyarınca, elektronik genel kurul sistemini kullanan ve genel kurul toplantısı gerçekleştirmek isteyen şirketlerde salgının önlenmesi amacıyla asgari düzeyde pay sahibinin katılımı ile fiziki ortamda toplantı gerçekleştirilmesini teminen, pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına fiziki ortamda katılımda bulunmaksızın elektronik ortamda katılım sağlayabilecekleri hususunda takdirlerini kullanmaları tavsiye edilmiştir. 

Bu çerçevede şirket sözleşmelerinde veya esas sözleşmelerinde kurul toplantılarının elektronik ortamda gerçekleştirilmesine imkân tanıyan hüküm bulunmayan şirketlerin, bu dönemde gerçekleştirmeyi planladıkları toplantıları “Elektronik Genel Kurul Toplantı Sistemi” ve “Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi” üzerinden gerçekleştirilebilmelerine yönelik tedbir alınmıştır.

Şirketlerin, bu imkândan Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketinden destek hizmeti almak suretiyle ve hak sahiplerine elektronik ortamda katılma imkânının sağlanması zorunluluğunu ortadan kaldırmayacak şekilde yararlanmaları gerekmekte olup, şirketlerce elektronik ortamda kurul gerçekleştirilmesine imkân tanıyan hükme ilişkin sözleşme değişikliğinin bundan sonra yapılacak ilk genel kurul toplantısında gerçekleştirilmesi imkânı tanınmıştır.

 

 

Saygılarımızla.

Vezin YMM/BD A.Ş.

 

 

 

Sirkülerde bahsi geçen TTSG Duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

Sirkülerde bahsi geçen Bakanlık Duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.